Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-01 08:30

Högre polislön ger fler poliser

I samband med attacker mot samhället, poliser och polisen, har det diskuterats att poliserna måste bli fler. Snabbt. På många års sikt, är det så klart en utbildningsfråga, men på kort sikt är lönefrågan central. Poliserna måste få marknadsmässiga löner. Nu har Polisförbundet kontrollerat vad poliserna tycker, vad som skulle få dem att fortsätta som poliser...

Sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta i yrket.

– Ska polisen kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag måste vi hålla kvar de poliser vi har och locka tillbaka poliser som slutat. Då måste lönerna upp, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

När de drygt 2100 svarande fick ange de fyra viktigaste punkterna för att stanna svarade nio av tio högre lön, drygt sex av tio svarade fler poliser och närmare fyra av tio bättre arbetstider. Nästan tre av tio svarade tydligare och mer tillgänglig arbetsledning.

– Undersökningen sätter ju siffror på det som vi länge har hört från medlemmarna. De tycker inte att de får tillräckligt betalt för det viktiga jobb de utför och de risker de utsätts för, säger Lena Nitz.

Drygt tre av tio poliser i undersökningen har uppgett att de känner sig tvingade att jobba övertid för att få ekonomin att gå ihop. Bland poliser som enbart jobbar inom ingripandeverksamheten svarade hälften att de känner sig tvingade att jobba övertid av ekonomiska skäl.

– Det är upprörande att så många poliser känner att de inte kan leva på sin grundlön, säger Lena Nitz.

Många av de som tycker att de inte får pengarna att räcka har en grundlön på 27000 kronor eller mindre. Till det kommer, att Polisförbundet i tidigare undersökningar konstaterat att 73% av allt våld mot poliser drabbar just de som tjänar mindre än 27000:-

– Från regeringen har man uttalat att polisyrket måste göras mer attraktivt och rikspolischefen har upprepade gånger sagt att han tycker att lönerna måste upp. Han har också sagt att det extra pengatillskottet för 2018 möjliggör större förändringar än tidigare, säger Lena Nitz.

– Nu kämpar vi för att årets lönerevision ska bli så pass bra att det både bromsar avhoppen och lockar tillbaka poliser som slutar. Det här är inte bara en polisfråga. Polisbristen påverkar hela samhället.

Undersökningen kan läsas här.

Ekot presenterar undersökningen och intervjuar polisen Jon Metz, som berättar att det är lönen poliserna pratar om på jobbet. Självklart är det ju fruktansvärt de saker vi ser som händer med kollegor som blir utsatta för våld. Men det vi poliser pratar om mest är vår låga lön och hur besviken man är på den.

Jon konstaterar att varje polis som lämnar ett lokalpolisområde lämnar ett stort tomrum. Det finns inte längre ett överskott att ta av. Det spelar ingen roll hur många poliser som utbildas, när många erfarna poliser slutar. Första dagen på jobbet är man inte en fullt fungerande polis, man behöver erfarna poliser för att lära upp en. Vi måste satsa på kvalitet i stället för kvantitet, det är lösningen på polisproblemet.

I det två minuter långa ljudklippet, får Jon berätta lite mer om hur han ser på möjligheten att få poliser att stanna kvar i yrket, men hans reaktion på frågan om han är nöjd med sin egen lön är högst talande.

Som bekant har Polismyndigheten de senaste åren satsat många sköna miljoner kronor på att nyanställa civilanställda till marknadsmässiga löner i stället för att höja polislönerna. Så antalet polisanställda har inte sjunkit så mycket, utan "bara" antalet poliser. Hur effektivt det är att anställa annan personal när det är en viss yrkeskatergori som fattas, kan anas i detta reportage från sjukvården. Där har det prövats att ersätta sjuksköterskor med bland annat socionomer, farmaceuter, fysioterapeuter, sådana som jobbar med städning eller frågor om kost.

En sjuksköterska som har forskat på ämnet konstaterar:  – Det är en kortsiktig lösning, det är en desperat lösning, av arbetsgivare och vårdpolitiker som inte är beredda att ta ett helhetsgrepp.Kortsiktiga lösningar, har vi sett nog av inom polisen, liksom försök att ersätta poliser med andra yrkeskategorier. Nu är det dags att ta vara på poliserna och ge dem förutsättningar att fortsätta i yrket.

Polistidningen har sammanställt statistik ur utredningen, och tagit några citat från poliser som överväger att sluta. Så här kan det låta:

 

”Får poliser anständigt betalt kommer fler att söka, fler att stanna kvar i yrket och färre 

kommer att sluta. En effekt blir då att resten faller på plats gällande mindre övertid, minskad arbetsbörda, större chans till ledighet och så vidare”.


Flera har också enligt rapporten tagit upp möjligheten till delpension.
”Får jag inte delpension om något år (är 61) så kan jag tänka mig att sluta och bli pensionär och ta ströjobb hos släkting som är egen företagare”.


I morgon torsdag, överlämnar Polisförbundet sina yrkanden om högre polislöner till arbetsgivaren. Det finns all anledning att noga begrunda innehållet i Polisförbundets utredning. Högre lön är den viktigaste frågan för Sveriges poliser. Den näst viktigaste frågan är fler poliser. Det krävs ingen raketforskning för att inse hur de två frågorna hänger samman...


Tommy Hansson
 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994