Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-06 12:50

Hur ska de ökade resurserna fördelas?

Rikspolischefen, Dan Eliasson, har varit ute i organisationen och lyssnat med poliser på fältet. Denna gång i Region Syd. Gissa vad det handlade om - jo polislöner och resurser. Rikspolischefen funderar i sitt veckobrev på vad som ska prioriteras, och visst är det lättare att prioritera en förstärkning än ett underskott...

Till poliserna i yttre tjänst
som hade funderingar kring lönesättningen och bemanningen, konstaterade rikspolischefen att kommande lönerevisioner ska göra skillnad på ett annat sätt än tidigare och vi ska nu växa med ytterligare 1 500 poliser till år 2020.

På senare tid har det varit en del uppmärksamhet kring polisens resurser, konstaterar Rikspolischefen. Bland annat har det rapporterats om stora avstånd och få poliser i norra Sverige. RPC vet att många känner att vi inte riktigt räcker till för allt. Frågan är då hur vi ska använda de resurstillskott vi får kommande år?

 "För min del är dock en given utgångspunkt att samtliga polisregioner ska få ta del av detta resurstillskott. Det betyder att både storstäder och glesbygd kommer att växa numerärt. Samtidigt måste vi ta hänsyn till de områden som har en extra stor belastning, till exempel i de särskilt utsatta områdena. För mig är detta en rättvisefråga gentemot befolkningen som bor i områden som drabbas av de kriminella nätverkens framfart. Grova våldsbrott och narkotikaförsäljning på allmänna platser skapar en otrygghet som är oacceptabel. Vi måste öka tryggheten och därmed livskvaliteten för de som bor i dessa områden."

Nu förbereder Polismyndigheten sig för förhandlingarna med Polisförbundet. Rikspolischefen är nöjd med att parterna har ett öppet mandat att fördela överskottet, så att det inte finns låsningar (som i lärarlönelyftet). Att avtalet är treårigt och att det finns ett överskott att fördela ger goda långsiktiga förutsättningar, enligt honom.

Blåljus hoppas på att polislönelöftena äntligen fylls med ett innehåll, som kan vända den negativa utveckling och stämning som råder på många håll i svensk polis. Vi vill dock påpeka att de särskilt utsatta områdena är bara en del av polisens utmaningar. Östberga, exempelvis är inte ett område som platsar in på den listan. Det området är "bara" utsatt. Så begreppet "särskilt utsatta områden" är ett en aning trubbigt verktyg.

Dessutom måste alla poliser i hela region Stockholm vara beredda att rycka in i särskilt utsatta områden och andra områden där den grova brottsligheten florerar - var det är varierar vecka från vecka eller från dag till dag. Så det enda rimliga är att alla poliser i vår region får en lön som motiverar dem att jobba på som poliser och inte välja ett annat jobb på vår glödheta arbetsmarknad...

Men det är inte Blåljus som förhandlar lönerna. Polisförbundet torde vara väl medvetna om polisernas förväntningar.

Med det slutar Blåljus kommentera Rikspolischefens veckobrev, men vill gärna puffa för Lördagsintervjun i P1, där Dan Eliasson blir intervjuad.

Så här presenteras programmet av Sveriges Radio:
"Han står mitt i stormens öga i debatten om laglöshet i utsatta områden, gängskjutningar och våldtäkter. Rikspolischef Dan Eliasson har blivit ett slagträ i den rättspolitiska debatten.

Samtidigt är han hårt pressad av fallande resultat för polisen. En allt mindre del av de ärenden som kommer in till polisen går vidare till åklagare. Hur ska polisens nedåtgående spiral vändas?

Rikspolischef Dan Eliasson är gäst i Ekots Lördagsintervju"

 

Programmet sänds på lördag kl 12.55 i P1 (såklart) och kan även avlyssnas nedan.

 

Jag är främst en byråkrat och teknokrat, en tjänsteman mer än en politiker... Jag tar mitt uppdrag från regeringen oavsett politiska konjunkturer. Dan Eliasson får tillfälle att beskriva Polismyndighetens kryptering av Palasso, Polismyndigheten följer antingen försvarsmaktskrypto eller system som vi själva har kontroll över, enligt gällande lagstiftning. 

 

De utsatta och särskilt utsatta områdena blir fler, och frågan är om det svenska samhället har insett hur stort problemet är i vissa områden, det kan finnas en okunnighet i etablissemanget om utvecklingen. Han ställdes inför frågan om hur det har gått, efter att han 2015 hoppades att polisen skulle återta områden som har problem. Det har berott på migration, gängskjutningar och terror som slukat resurser. Det kunde han inte förutse då. Vi jobbar hårt med problemet och satsar mer polisresurser, kameraövervakning, samarbete med kfm och andra myndigheter och kommuner etc etc. Hela samhället måste engageras för att vända utvecklingen.

 

Utvecklingen har gått åt fel håll i decennier, och det trots tidigare satsningar... Utanförskapet måste brytas och bytas mot innanförskap. Det hänvisades även till diskussionen i Dagens Juridik, som beskriver problematiken.

 

 

Tommy Hansson (kommer att lyssna)

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994