Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-09-28 13:00

Kommentar till Expressens artikel om huvudskyddsombud

Kvällstidningen Expressen har haft en artikel om ett huvudskyddsombud vars uppdrag stoppats av en förening inom Polisförbundet, Kamraterna, sedan styrelsens förtroende för ombudet rubbats. Kamraternas ordförande, Peter Grannars, kommeterar omständigheterna för Blåljus.

 

"Som facklig förtroendevald måste du ha medlemmarnas förtroende. Styrelsen för föreningen Kamraterna har gjort bedömningen att huvudskyddsombudet inte har det förtroende som krävs för att han nu ska kunna verka som huvudskyddsombud. Slutgiltigt beslut kommer dock att tas först i nästa vecka. 

 

Som förtroendevalda är vi i en förtroendebransch och vi är beroende av medlemmarnas och även allmänhetens förtroende. Det är inte en enskild händelse som har lett fram till beslutet att interimistiskt entlediga huvudskyddsombudet. Det är flera händelser under en lång tid som har bidragit till att han inte längre har vårt och medlemmarnas förtroende. Det är ett svårt beslut att frånta någon sitt uppdrag men vi måste göra det som vi tror är bäst för medlemmarna."

 

Peter Grannars  kommenterar inte enskilda händelser här, det är något han tar med den det berör. Vårt beslut bygger dock på flera händelser under lång tid, avslutar han.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994