Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-14 11:00

Liberalerna kräver: 4000 i högre polislön

Jan Björklund presenterar Liberalernas alternativ till vårbudget. Där finns en extra satsning på måttliga 1,3 miljarder kronor, som skulle ge möjlighet för ett polislönelyft på 4000:- i snitt i ökad polislön. I en skrivelse förklarar Liberalerna att de uppfattat varför ett polislönelyft behövs nu! Så här motiveras satningen:

"Polisyrket behöver bli mer attraktivt.
I vårmotionen för 2017 kommer Liberalerna att föreslå att drygt 1,3 miljarder kronor öronmärks för en generell lönesatsning för landets poliser. Detta motsvarar en genomsnittlig lönehöjning på 4 000 kronor i månaden.

Kraftigt ökande avhopp från poliskåren
De senaste åren har antalet poliser som lämnar yrket i förtid mer än trefaldigats. Avhoppen har ökat från 135 poliser år 2010 till 467 poliser år 2016. Det finns inga tecken på att avhoppen minskar.

 

Allt fler tomma platser på polisutbildningarna
Vårterminen 2017 står var femte plats tom på de nya utbildningsomgångarna vid landets polisutbildningar. Målet var att 800 nya polisstuderande skulle påbörja sin utbildning, men slutsiffran blev bara 640. Polismyndigheten har varnat för att problemen med att fylla polisutbildningarna gör att målet om 21 500 poliser i slutet av 2020 kan bli svårt att uppnå.

 

Ett krävande yrke med låg lön
Poliser har i dag en medianlön på 32 000 kronor i månaden. Det tar dock oftast många år att komma upp i den lönenivån. En fjärdedel av poliserna tjänar under 27 500 kronor i månaden och var tionde polis tjänar 25 000 kronor eller mindre. Genom att lämna yrket och gå till t.ex. bevakningsföretag eller andra uppgifter i privat sektor kan poliser ofta höja sin lön väsentligt.

 

Staten har ansvaret
Lönesättningen i Sverige är i allt väsentligt en fråga för arbetsmarknadens parter. I detta fall behövs politiska initiativ eftersom staten är monopolarbetsgivare. Lönesättningen ska även i fortsättningen vara individuell, men Liberalernas satsning motsvarar i genomsnitt 4 000 kronor i höjd månadslön för en polis."

Blåljus välkomnar så klart satsningen, ännu mer glädjande är texten som visar att Liberalerna förstått en viktig faktor bakom poliskrisen, och hur vi kan komma ur den. Det ligger även i linje med Polisförbundets krav på ett rejält polislönelyft.

 

Så här skriver Polisförbundet om satsningen:

 

"Liberalerna vill satsa 1, 3 miljarder kronor extra i sin vårmotion på att höja polislönerna. Det välkomnas av Polisförbundet.


– Det är mycket positivt. Poliserna är strukturellt underbetalda och alla initiativ som kan rätta till lönerna är bra. Vi ser det som ett första viktigt steg för att polisyrket ska få den uppvärdering och erkännande som krävs för att komma tillrätta med dagens poliskris, säger Lena Nitz i en kommentar.

 

Idag slutar erfarna och kompetenta poliser på grund av löneläget. Fler kommer det bli om inte lönerna och anställningsvillkoren förbättras. Ett resurstillskott som motsvarar 4000 kronor i månaden gör att poliserna kan komma i kapp den övriga statliga arbetsmarknaden. Det kan också bidra till att fler väljer att bli poliser.

 

– Polisen är i kris och har svårt att klara sitt uppdrag. Nyckeln till en bättre fungerande poliskår är att satsa på professionen. Vi är också överens med arbetsgivaren om att en uppvärdering av polisyrket krävs. Då måste politikerna möjliggöra det med mer medel. Vi välkomnar därför Liberalernas initiativ, säger Lena Nitz.

 

– Vi vill dock inte se en kopia på Lärarlyftet rakt av. Det är parterna på arbetsmarknaden som är bäst lämpade att komma överens om själva fördelningen, säger hon.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994