Polislönerna har höjts med i snitt drygt 2 000 kronor visar uppföljningen av den senaste lönerevisionen.

 

– Det är ett viktigt steg i rätt riktning, men mer måste till för att bromsa polisavhoppen, locka tillbaka poliser som slutat och för att fylla utbildningsplatserna, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

I januari 2018 tecknades det senaste avtalet för Sveriges poliser. Avtalet är treårigt, där de två första revisionerna slagits samman. De nya lönerna gäller från den 1 april 2018. Efter att alla nya löner blivit klara har en sammanställning gjorts som visar att medellönen ökat med 2195 kronor, en ökning på 6,54 procent.

 

Det hittills avtalade värdet för perioden är omkring 12 procent, men vi jobbar för att det ska bli mer. 12 procent räcker inte. För att hålla trycket uppe i lönefrågan driver Polisförbundet en egen valkampanj, riktad mot politikerna: Prio1: #flerpoliser.

 

I skrivande stund har över 27 000 personer skrivit på vårt upprop för fler poliser och högre löner. Namnen kommer att överlämnas till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (s) den 30 augusti på Polisens dag.

 

Kampanjen fortsätter fram till valet den 9 september."

 

Information från Polisförbundet