Publicerat 2018-06-14 10:20

Minsta antal Områdespoliser/ invånare i region Stockholm

Sveriges Radio har granskat hur fördelningen av antalet områdespoliser i Sverige ser ut. Det visar sig att ingenstans är det så få områdespoliser i förhållande till antalet medborgare som i Region Stockholm. Det satsas hårt med fler polser i de allra värst utsatta områdena, men trots allt finns det ljuspunkter även på enstaka andra platser.Om det saknas områdespoliser saknas en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Alla vill ha områdespoliser men det saknas resurser och prioriteringarna är stenhårda. När polisresurserna ökar kommande år, kommer det att bli fler synliga poliser som även kan arbeta förebyggande och göra sig kända i lokalpolisområdena.

Antal områdespoliser i polisregionerna

Nord: 37 områdespoliser - 24 185 invånare per områdespolis.
Bergslagen: 43 områdespoliser - 20 086 invånare per områdespolis
Mitt: 48 områdespoliser - 19 238 invånare per områdespolis
Stockholm: 80 områdespoliser - 29 480 invånare per områdespolis
Väst: 160 områdespoliser - 12 560 invånare per områdespolis
Öst: 96 områdespoliser - 11 428 invånare per områdespolis
Syd: 126 områdespoliser - 15 393 invånare per områdespolis

 

Trots att det saknas minst en tredjedel av det önskade antalet områdespoliser i region Stockholm, har tjänster tillsatts på ett par ställen vilket Mitti rapporterat om. En av de erfarna poliserna som nu får jobba med det kanske allra viktigaste polisarbetet närmare medborgarna, berättar att han lämnade polisen för att jobba hos Kronofogdemyndigheten. Men när möjligheten att jobba som områdespolis dök upp återvände han till polisen och får nu arbeta med förorten Jordbros problematik med ungdomsrån, narkotikaförsäljning och otrygghet....

 

Det lär behövas och lovar trots allt gott för framtiden!

 

Tommy Hansson

 

 

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994