Idag, tisdagen den 28 augusti, träffas förhandlare från Polisförbundets förbundsregioner för att arbeta vidare med det nya lönesystemet. Under veckan återupptas också förhandlingarna med Polismyndigheten efter sommaruppehållet.

 

Ett antal områden återstår sedan det senaste löneavtalet tecknades i januari:

 

Tillägg för instruktörer och handledare

Då Polismyndigheten har målet att bli 10 000 fler anställda, finns ett behov av att säkra tillgången på motiverade instruktörer och handledare. Polisförbundet och Polismyndigheten är nära en lösning och överens om att den ska gälla retroaktivt från den 1/4 2018. Lösningen innebär att pengar som avsatts för omställning kan användas till dessa tillägg, förutsatt att alla fackförbund som finns representerade inom myndigheten accepterar detta.

 

Tillägg för särskilt utsatta områden

Parterna är överens om en lösning som ska prövas av regionala parter efter att ytterligare beräkningar har gjorts.

 

Omförhandling av SPI-avtalet

SPI-avtalet behöver förhandlas om för att anpassas till att det numera finns en nationell Polismyndighet. Även här är de nationella parterna överens om att pröva en konstruktion med de regionala företrädarna.

 

Karriär och utvecklingsvägar samt tjänstegrader och gradbeteckningar

Det nya lönesystemet som introducerades i samband med det senaste löneavtalet behöver fortsätta att utvecklas. Närmast ska lönerna höjas med ytterligare 0,5% per den 1/10 2018 för att främja karriärväg C, alltså att man ska kunna göra lönekarriär utan att behöva byta funktion.

 

Parallellt med detta tas karriär- och utvecklingsvägarna för funktionerna polis lokalpolisområde och polis ingripandeverksamhet fram. Dessutom fortsätter arbetet med att ta fram gemensamma lönekriterier liksom att dialogen mellan chef och medarbetare utvecklas."

 

Information från Polisförbundet