Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-22 11:00Just som vi närmar oss den 25 juni, då flertalet poliser kommer att få de retroaktiva löneökningarna från förra revisionen av lönen, inleds nästa lönerörelse för poliserna. Som vanligt är yrkandena om lön modesta, men det finns en del annat som arbetsgivaren kan bjussa på för att göra yrket mer attraktivt!

Den 21 juni utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:

 • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
 • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
 • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.

Utöver detta innehåller vårt yrkande en hel del ytterligare frågor som berör våra medlemmar i olika grad. Några exempel:

 • Det ska vara upp till den enskilde om han eller hon vill gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet i form av delpension (eller för den delen framtida flexpension för de yngre medlemmar som istället omfattas av det avtalet).
 • Sjukskrivna ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1
 • Även skador som uppkommer vid övning, utbildning och beordrad fysisk träning ska ge samma ersättning som andra arbetsskador
 • De av våra medlemmar som är reservofficerare ska kunna fullgöra detta uppdrag utan inkomstbortfall
 • Semesterersättningen ska öka med lägst 0,05%,
 • Vid lönesättande samtal ska kvalitén och inflytandet öka innan lönerna fastställs
 • Föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat
 • Vid utlandstjänstgöring som renderar skada eller dödsfall utomlands ska full kompensation ges för försäkringar som inte faller ut.

Yrkandet i sin helhet:

Onsdagen den 21 juni drar avtalsrörelsen igång på den centrala nivån inom staten där Polisförbundet förhandlar tillsammans med andra fackförbund. Här besvarar förhandlingschef Niklas Simson några av de vanligaste frågorna om lönerörelsen som sådan.

Vad gör Polisförbundet för att höja polisernas löner?


– Den centrala avtalsrörelsen som nu drar igång är ett av flera spår som Polisförbundet jobbar i samtidigt. Löneförhandlingarna med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen drar igång efter att förhandlingarna på central nivå är klara. Där pågår nu förberedelser och utvärdering av den föregående revisionen. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med Polismyndigheten för att skapa ett system för önskade lönebilder för olika funktioner. Och sist men inte minst arbetar vi med att påverka våra politiker på riksnivå. För att åstadkomma ett lönelyft för poliser behövs mer pengar från politiskt håll.

Hur troligt är det att det blir strejk i höst?


– Det är mindre troligt nu än förra året, eftersom vi fick igenom en viktig förändring i höstas med ökat regionalt inflytande över lönesättningen.

Vad säger ni till dem som menar att Polisförbundet saknar kampvilja om det inte blir strejk?

– Strejk är inget självändamål utan ett vapen att ta till om vi inte får gehör för de frågor vi driver. För att det ska vara någon vits att strejka måste vi ha något att tjäna på det.

Vad säger ni till dem som menar att den löneutveckling som varit ändå inte är så mycket att hurra för att de hellre ser uteblivna avtal för att få visa sitt missnöje?


När man som enskild polis får en löneutveckling i revisionen som inte motsvarar förväntningarna kan det av naturliga skäl upplevas som att den enda lösningen vore en kraftfull åtgärd som exempelvis en strejk. Men man kan också vända på det och fråga hur stor sannolikheten är att en strejk skulle generera högre polislöner? Den ofrånkomliga verkligheten är att det bara finns ett sätt att höja polislönerna och det är att se till att det kommer in mer pengar i systemet. Både i form av tillskott från politiskt håll och genom att vid varje förhandlingstillfälle se till att få ut så mycket som möjligt. Att höja polislönerna är inte gjort på en dag och inte vid ett tillfälle.

Hur lång blir nästa avtalsperiod?
 • – I grunden förhandlar vi om ett ettårigt avtal men det är inte uteslutet att det kan bli längre beroende på resultatet.
Vilka resultat är det som kan avgöra avtalsperiodens längd, är det lönefrågan?

– Nej, för lönefrågan är det mer avgörande hur mycket pengar som avsätts i regeringens budget. Därför har Polisförbundet ett starkt fokus på att jobba mot politikerna nu. Förhandlingarna om polislönerna drar igång efter att det centrala avtalet är klart med Arbetsgivarverket. Vårt yrkande inför förhandlingarna med Arbetsgivarverket omfattar mer än bara lönefrågan, exempelvis restiden som idag inte räknas som arbetstid, vilket vi vill ändra på.

Information från Polisförbundet.

Blåljus kommentar: Som Niklas berättar, är det upp till regeringen att ge polismyndigheten förutsättningar att hålla sina utfästelser. Om regeringen tar det på allvar, kommer att visa sig i höstbudgeten. Vi kommer att följa upp den mycket noggrant.

Vi gläds särskilt åt att det ligger yrkanden om delpension, restid, föräldraledighet och arbetsskador - detta är frågor som många poliser berörs av. Även frågan om lönesamtalens kvalitet är något som många poliser haft berättigade synpunkter på. Vi menar att polislönelyftet är en nödvändighet, men för att Polismyndigheten ska bli en attraktiv arbetsgivare, krävs även en mänsklig personalpolitik.  Alla yrkanden som OFR/S P O lagt, skulle förbättra möjligheten att behålla kompetent personal i något större utsträckning än idag. Det borde vara ett gemensamt intresse.

onsdagen den 21 juni drar avtalsrörelsen igång på den centrala nivån inom staten där Polisförbundet förhandlar tillsammans med andra fackförbund. Här besvarar förhandlingschef Niklas Simson några av de vanligaste frågorna om lönerörelsen som sådan.

Vad gör Polisförbundet för att höja polisernas löner?

– Den centrala avtalsrörelsen som nu drar igång är ett av flera spår som Polisförbundet jobbar i samtidigt. Löneförhandlingarna med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen drar igång efter att förhandlingarna på central nivå är klara. Där pågår nu förberedelser och utvärdering av den föregående revisionen. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med Polismyndigheten för att skapa ett system för önskade lönebilder för olika funktioner. Och sist men inte minst arbetar vi med att påverka våra politiker på riksnivå. För att åstadkomma ett lönelyft för poliser behövs mer pengar från politiskt håll.

Hur troligt är det att det blir strejk i höst?
– Det är mindre troligt nu än förra året, eftersom vi fick igenom en viktig förändring i höstas med ökat regionalt inflytande över lönesättningen.

Vad säger ni till dem som menar att Polisförbundet saknar kampvilja om det inte blir strejk?
– Strejk är inget självändamål utan ett vapen att ta till om vi inte får gehör för de frågor vi driver. För att det ska vara någon vits att strejka måste vi ha något att tjäna på det.

Vad säger ni till dem som menar att den löneutveckling som varit ändå inte är så mycket att hurra för att de hellre ser uteblivna avtal för att få visa sitt missnöje?
– När man som enskild polis får en löneutveckling i revisionen som inte motsvarar förväntningarna kan det av naturliga skäl upplevas som att den enda lösningen vore en kraftfull åtgärd som exempelvis en strejk. Men man kan också vända på det och fråga hur stor sannolikheten är att en strejk skulle generera högre polislöner? Den ofrånkomliga verkligheten är att det bara finns ett sätt att höja polislönerna och det är att se till att det kommer in mer pengar i systemet. Både i form av tillskott från politiskt håll och genom att vid varje förhandlingstillfälle se till att få ut så mycket som möjligt. Att höja polislönerna är inte gjort på en dag och inte vid ett tillfälle.

Hur lång blir nästa avtalsperiod?
– I grunden förhandlar vi om ett ettårigt avtal men det är inte uteslutet att det kan bli längre beroende på resultatet.

Vilka resultat är det som kan avgöra avtalsperiodens längd, är det lönefrågan?
– Nej, för lönefrågan är det mer avgörande hur mycket pengar som avsätts i regeringens budget. Därför har Polisförbundet ett starkt fokus på att jobba mot politikerna nu. Förhandlingarna om polislönerna drar igång efter att det centrala avtalet är klart med Arbetsgivarverket. Vårt yrkande inför förhandlingarna med Arbetsgivarverket omfattar mer än bara lönefrågan, exempelvis restiden som idag inte räknas som arbetstid, vilket vi vill ändra på.

- See more at: http://www.polisforbundet.se/blog/2017/06/21/fragor-och-svar-om-lonerorelsen/#sthash.6FK9Tg3u.dpuf

Tommy Hansson

Idag utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:

 • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
 • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
 • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.

Utöver detta innehåller vårt yrkande en hel del ytterligare frågor som berör våra medlemmar i olika grad. Några exempel:

 • Det ska vara upp till den enskilde om han eller hon vill gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet i form av delpension (eller för den delen framtida flexpension för de yngre medlemmar som istället omfattas av det avtalet).
 • Sjukskrivna ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1
 • Även skador som uppkommer vid övning, utbildning och beordrad fysisk träning ska ge samma ersättning som andra arbetsskador
 • De av våra medlemmar som är reservofficerare ska kunna fullgöra detta uppdrag utan inkomstbortfall
 • Semesterersättningen ska öka med lägst 0,05%,
 • Vid lönesättande samtal ska kvalitén och inflytandet öka innan lönerna fastställs
 • Föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat
 • Vid utlandstjänstgöring som renderar skada eller dödsfall utomlands ska full kompensation ges för försäkringar som inte faller ut.

Yrkandet i sin helhet:

- See more at: http://www.polisforbundet.se/blog/2017/06/21/fragor-och-svar-om-vart-yrkande/#sthash.9e8yr5cE.dpuf

Idag utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:

 • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
 • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
 • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.

Utöver detta innehåller vårt yrkande en hel del ytterligare frågor som berör våra medlemmar i olika grad. Några exempel:

 • Det ska vara upp till den enskilde om han eller hon vill gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet i form av delpension (eller för den delen framtida flexpension för de yngre medlemmar som istället omfattas av det avtalet).
 • Sjukskrivna ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1
 • Även skador som uppkommer vid övning, utbildning och beordrad fysisk träning ska ge samma ersättning som andra arbetsskador
 • De av våra medlemmar som är reservofficerare ska kunna fullgöra detta uppdrag utan inkomstbortfall
 • Semesterersättningen ska öka med lägst 0,05%,
 • Vid lönesättande samtal ska kvalitén och inflytandet öka innan lönerna fastställs
 • Föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat
 • Vid utlandstjänstgöring som renderar skada eller dödsfall utomlands ska full kompensation ges för försäkringar som inte faller ut.

Yrkandet i sin helhet:

- See more at: http://www.polisforbundet.se/blog/2017/06/21/fragor-och-svar-om-vart-yrkande/#sthash.9e8yr5cE.dpuf

Idag utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:

 • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
 • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
 • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.

Utöver detta innehåller vårt yrkande en hel del ytterligare frågor som berör våra medlemmar i olika grad. Några exempel:

 • Det ska vara upp till den enskilde om han eller hon vill gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet i form av delpension (eller för den delen framtida flexpension för de yngre medlemmar som istället omfattas av det avtalet).
 • Sjukskrivna ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1
 • Även skador som uppkommer vid övning, utbildning och beordrad fysisk träning ska ge samma ersättning som andra arbetsskador
 • De av våra medlemmar som är reservofficerare ska kunna fullgöra detta uppdrag utan inkomstbortfall
 • Semesterersättningen ska öka med lägst 0,05%,
 • Vid lönesättande samtal ska kvalitén och inflytandet öka innan lönerna fastställs
 • Föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat
 • Vid utlandstjänstgöring som renderar skada eller dödsfall utomlands ska full kompensation ges för försäkringar som inte faller ut.

Yrkandet i sin helhet:

- See more at: http://www.polisforbundet.se/blog/2017/06/21/fragor-och-svar-om-vart-yrkande/#sthash.9e8yr5cE.dpuf

Idag utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:

 • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
 • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
 • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.

Utöver detta innehåller vårt yrkande en hel del ytterligare frågor som berör våra medlemmar i olika grad. Några exempel:

 • Det ska vara upp till den enskilde om han eller hon vill gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet i form av delpension (eller för den delen framtida flexpension för de yngre medlemmar som istället omfattas av det avtalet).
 • Sjukskrivna ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1
 • Även skador som uppkommer vid övning, utbildning och beordrad fysisk träning ska ge samma ersättning som andra arbetsskador
 • De av våra medlemmar som är reservofficerare ska kunna fullgöra detta uppdrag utan inkomstbortfall
 • Semesterersättningen ska öka med lägst 0,05%,
 • Vid lönesättande samtal ska kvalitén och inflytandet öka innan lönerna fastställs
 • Föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat
 • Vid utlandstjänstgöring som renderar skada eller dödsfall utomlands ska full kompensation ges för försäkringar som inte faller ut.

Yrkandet i sin helhet:

- See more at: http://www.polisforbundet.se/blog/2017/06/21/fragor-och-svar-om-vart-yrkande/#sthash.9e8yr5cE.dpuf
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994