"När får medlemmarna sin nya lön?

- Om alla regioner blir klara till 31/5 kommer de flesta medlemmar att få sina nya löner utbetalda i juni medan det kan dröja till juli eller augusti för dem som får ett extra påslag kopplat till de nya karriär- och utvecklingsvägarna (KUV). Med den nya lönen kommer även en retroaktiv utbetalning från den 1 april.

- Och än så länge ser tidsplanen ut att hålla, säger förhandlingschef Niklas Simson

 

Vad är det för extra påslag?

- Vi inför ett nytt lönesystem som kommer att göra det lättare att värdera polisers erfarenhet och kompetens och också lönesätta den. Nu har vi extra medel som vi kan fördela bland poliser som är kvar i en funktion och utvecklats i sitt yrke. Bakgrunden är att polislönerna behöver höjas i förhållande till andra yrken. För att det ska vara möjligt behövs lönehöjningar utanför den vanliga revisionen och ett sådant system får vi med KUV:en.

 

Hur troligt är det att regionerna blir klara i tid?

- Det ser hoppfullt ut eftersom alla regioner i praktiken är klara med de regionala direktiven för löneförhandlingarna. Två regioner har begärt nationellt stöd och därefter återkommit med positiva signaler.

 

När kommer ni att veta hur mycket löneavtalet gett?

- Som enskild polis får du besked om din nya lön av din närmaste chef. Utvärderingen av hela lönerevisionen får vi först när alla nya löner är klara. Därför har vi tillsammans med arbetsgivaren planerat att gå igenom löner i augusti så att vi kan presentera statistik i september.

 

Vad mer händer just nu?

- Vi har tagit ytterligare steg när det gäller instruktörs- och handledartillägget. Vi är nu överens med övriga arbetstagarorganisationer om att hitta en tillämpning och vi har ett nytt möte bokat den 7 maj.

 

- Och när det gäller tillägg för särskilt utsatta områden, SPO-tillägg, har vi kommit överens med arbetsgivaren om att göra en nationell ramöverenskommelse, medan regionerna själva ska kunna bestämma vilka som ska omfattas av tillägget. Detta för att det ser olika ut i olika regioner både vad gäller problembilder och hur arbetet är organiserat."

 

Hur de regionala direktiven blev i region Stockholm finns beskrivet i tidningen POLISEN, sid 7.

 

Tommy Hansson