Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-15 16:20

Nytt löneavtal klart för Tull-Kust

Idag berättar Sveriges tullare och kustbevakare, som är fackligt anslutna i Tull-Kust om sitt nya löneavtal på sin hemsida. Som bekant har tullarna betald utbildning, vilket sannolikt underlättar rekrytering. Även när jobbet börjar på riktigt för tullarna, har de sett till att yrket ska kunna hävda sig i konkurrens med övriga arbetsmarknaden.

Tull - Kust berättar på sin hemsida:

"Det totala utrymmet för löneökningar är lägst 2,2 % beräknat på medlemmarnas sammanlagda lönesumma. På sedvanligt sätt kommer medlemmar att kunna välja mellan att få sin nya lön satt genom s k lönesättande samtal eller kollektiv förhandling och ambitionen är att komma igång med lönesättningsarbetet så snabbt som möjligt.

Beredskapsavtalen och OB-tilläggen höjs också med 2,2 %.

Viktigt i detta avtal är att parterna är överens om att arbetstagare som fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter ska en löneprövning ske i särskild ordning utanför ordinarie lönerevision. Detta gäller oavsett om medlemmen valt lönesättande samtal eller omfattas av den kollektiva löneförhandlingen.

Helt nytt i detta avtal är att de medlemmar som sökt pension under perioden 2017-10-01 –2018-09-30 kommer att lönesättas av parterna på HK-nivå, d v s TULL-KUST och arbetsgivarparten på HK. TULL-KUST bedömer att detta kommer att innebära en bättre ordning än tidigare vid lönesättning av medlemmar i den nämnda gruppen.

Även två nivåer i aspirant och utvecklingslönen höjs till lägst 25000 kr/mån respektive lägst 28000 kr/mån.


Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2017 års löner (pdf)."

I avtalet finns en lägsta löneökningsgaranti på 528:-
Av intresse i avtalet är §3c, där den inledande befordringsgången beskrivs.

Där framgår att under grundutbildningen (teori och praktik) är lönen lägst 21000:-
Efter grundutbildningen lägst 25 000:-
Ett år efter grundutbildningen är lönen lägst 28000:-


Blåljus hoppas att det underlättar rekrytering och att behålla personalen i berörda verksamheter, som ju är viktiga för Sveriges säkerhet och brottsbekämpning. Personal inom Tull- Kust ska självklart ha en rimlig lön. En annan passus i avtalet, är att vissa uppdrag ska prioriteras vid lönesättning. Ett sådant område är brottsbekämpning som enligt avtalet har behov av förstärkt lönesättning... Hos Tull - Kust...

Det framgår även att Tull-Kust inte är helt nöjda med hur arbetsgivaren (Staten) tolkar och hanterar Besta-statistiken.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994