Publicerat 2020-04-15 10:00

Nytt tillfälligt kollektivavtal med anledning av coronapandemin

Polismyndigheten har tillsammans med Polisförbundet och övriga arbetstagarorganisationer inom Polisen tecknat ett nytt kollektivavtal med anledning av coronapandemin 2020.

Utvecklingen av pandemins effekter är mycket svårbedömd. Polismyndigheten behöver därför kunna säkerställa att uppdraget kan fullgöras oberoende av pandemins fortsatta påverkan på samhället och Polismyndighetens medarbetare.

Mot den bakgrunden har parterna kommit överens om vissa temporära justeringar i gällande lokala kollektivavtal som syftar till att ge Polismyndigheten fler verktyg för att kunna bedriva verksamheten oberoende av pandemins fortsatta utveckling. 
 
– Vi har en extraordinär situation i samhället, säger Rikspolischef Anders Thornberg. För att säkerställa att Polismyndigheten kan fortsätta att ha uppdraget i centrum är det glädjande att vi tillsammans med våra fackliga organisationer kommit fram till denna uppgörelse. Nu finns bättre möjligheter att bedriva verksamhet även om pandemin skulle förvärras.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz kommenterar avtalet så här:
 
– Polisens samhällsbärande uppdrag måste även fungera i kristider. Vi har därför kommit överens om vad som gäller om det blir förändringar i semesterplaneringen, om semestern måste dras in, hur vi hanterar ett ökat behov av övertid samt hur detta ska ersättas.
 
Följande temporära justeringar i gällande lokala kollektivavtal har gjorts:

  • Ökad möjlighet till att flytta arbetspass (tidsförskjutning) samt delvis högre ersättning för detta
  • Möjlighet till ökat uttag av övertid om pandemins fortsatta utveckling kräver det och delvis högre ersättning för sådant övertidsarbete
  • Ökade möjligheter till att avstå från semesterförmån
  • Senarelagt datum för när semesterplanen ska vara beslutad
  • Ersättning om enskild arbetstagares semester därefter behöver återkallas eller avbrytas

Parterna har också enats om ett krislägesavtal som kan aktiveras om pandemins fortsatta utveckling skulle medföra uppenbar risk för att Polismyndigheten annars inte skulle kunna bedriva sin verksamhet på i vart fall en lägsta godtagbar nivå.

Överenskommelsen gäller till den 31 december.

Källa: Polisförbundets hemsida 
Läs också Frågor och svar om semesterplaneringen

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994