Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-12 09:00

Ordningsvakternas fack: Ge oss förutsättningarna!

Transportarbetareförbundet är den fackliga organisation som företräder ordningsvakter och väktare i Sverige, en bransch som är expansiv. Blåljus har tidigare berättat om Branschens idéer om ännu större expansion av befogenheter och verksamhet, men nu beskriver fackets avdelning 18 i Hälsingland vad som borde göras för att ordningsvakter och väktare ska kunna göra ett bättre jobb, och även stödja polisen bättre.

Det är i en debattartikel i Hela Hälsingland som kraven förs fram. Stärkt rättsskydd, bättre utbildning och en tydlighet kring hur och när bevakningsbranschen och polisen kan samarbeta är grundläggande förutsättningar för att ge personalen den trygghet som även kan spridas till samhället, konstaterar facket.

Facket är tydliga med att samhällsutvecklingen inte får gå mot något som kan liknas vid en privat poliskår. Ordningsvakter ska inte ersätta poliser. Däremot tror facket på en bra samverkan mellan bevakningsbranschen och polis, där vi får en ökad kompletterande roll.

Exempel på vad bevakningsbranschen kan avlasta polisen med är transporter av omhändertagna och frihetsberövade. Men det behöver även utredas vad om är lämpliga uppgifter för bevakningsbranschen och vad som inte är det. Dessutom måste personalens utbildning anpassas till uppdragen. De tio dagar som är nomal utbildning idag är sannolikt otillräcklig i vissa lägen, då ordningsvakter idag får ett allt större ansvar för grundtryggheten på våra allmänna platser, och hanterar våldsamma, narkotikapåverkade eller psykiskt labila människor. Ska Ordningsvakter verkligen kastas ut i dessa tuffa situationer med en förberedande utbildning på tio dagar? Transportarbetareförbundet beskriver vidare hur väktare idag kan sättas ut på platser dit polisen inte åker med mindre än två patruller. Och då kan väktaren vara ensam...

Därför behövs ett stärkt skydd vid våld mot tjänsteman. Straffen måste skärpas och skadestånd måste betalas ut. Detta även om det kan förväntas att bevakningspersonal ska vara medveten om risken. Idag kan en person bli dömd för våld mot tjänsteman, men domen måste också innebära en ekonomisk kompensation till den drabbade. Det gör den inte idag och den praxisen måste ändras på.

Det föreslagna utökade skydd mot att hindra blåljuspersonal i sin verksamhet som Blåljusutredningen lagt till regeringen borde utökas till att även omfatta väktare. Det har hänt att ordningsvakter hindrats från att hjälpa och ingripa med allvarliga konsekvenser som följd. Det är helt oacceptabelt!

I artikeln berättar företrädarna för ordningsvakter och väktare mm, att de varit i kontakt med Polisförbundet och diskuterat samhällsutvecklingen - och att bland annat detta lett fram till deras slutsatser som presenteras i artikeln. Problemet med den akuta polisbristen ger otvetydiga avtryck även för angränsande verksamheter, och Blåljus menar att det är utmärkt att de fackliga organisationerna samverkar för att bidra med kloka och balanserade lösningar!

Tommy HanssonGilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994