Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-30 13:30

Polishus till Rinkeby till hösten om två år

Det är i varje fall polismyndighetens ambition, det har länge saknats ordentliga polislokaler i närområdet. Även andra samhällsinstanser har lyst med sin frånvaro i området, så då är det väl lämpligt att polisen föregår exempelvis DO med gott exempel. Rinkeby ligger som bekant endast 17 minuter från centrala Stockholm med tunnelbana, så kanske kan man tänka sig att exempelvis riksdagsmännens och ministrars övernattningsbostäder kunde flyttas dit ut framöver för att bidra till integrationen. Säkert skulle det medverka till många kloka politiska tankar, likt de fåtaliga riksdagsmän som haft sin hemvist i området tidigare bidragit med.

NCC berättar så här om det nya bygget i ett pressmeddelande:

"NCC har idag tilldelats uppdraget att bygga en polisstation i Rinkeby, Stockholm för Familjebostäder. Byggnationen avser en ombyggnad av ett bostadshus till en polisstation.


Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till 520 MSEK.

NCC är sedan en tid tillbaka redan etablerade i Rinkeby och gör bostadsrenoveringar i området. Detta uppdrag skulle ge NCC möjlighet att bygga vidare på de positiva erfarenheter av att finnas på plats i området.


Uppdraget som tilldelningen avser är en ombyggnad av en befintlig fastighet med två huskroppar som tidigare har varit ett bostadshus, samt en tillbyggnad. Om- och tillbyggnationen omfattar cirka 14 500 kvadratmeter.


Fastigheten ska till stor del byggas om både invändigt och utvändigt. Interiören får helt nya ytskikt, ny planlösning och nya installationer. Även exteriört byggs huset om och får en ny fasad.


Arbetet beräknas starta under hösten 2017 och polisstationen beräknas vara färdigställd hösten 2019.


NCC kommer registrera ett ordervärde om 520 MSEK i tredje kvartalet 2017 inom affärsområdet Building, under förutsättning att beslutet inte överklagas innan den 10 juli 2017."


Och så här presenteras det på Polisen.se:


Polismyndigheten och Familjebostäder AB har tillsammans efter en gemensam upphandling beslutat ge NCC AB uppdraget att ansvara för att bygga om det tidigare serviceboendet, fastigheten Kvarnberget 9, Rinkebyplan 2-8 till en polisstation.

Polisstationen i Rinkeby dimensioneras för att husera 240 arbetsplatser för poliser och polisanställda och att inrymma ett av polisens kontaktcenter, PKC. Polisstationen kommer vara utgångspunkt för de poliser som arbetar i yttre tjänst i lokalpolisområde Järva. Ambitionen är att förankra verksamheten i lokalområdet och rekrytera personal från närområdet.

 

– Tryggheten för de boende i Rinkeby och övriga Järvaområdet stärks väsentligt i och med byggandet av polisstationen i Rinkeby. Vi har länge arbetat för att hitta en långsiktig lösning för att öka den polisära närvaron i områdena säger Ulf Johansson, regionpolischef i polisregion Stockholm i en kommentar.

 

Under förutsättning att den tidsplan som gäller vid tilldelningsbeslutet kan fullföljas kommer polisstationen i Rinkeby att kunna öppna under hösten 2019.

 

– Tydlig polisiär närvaro i Rinkeby och andra utsatta områden är en nödvändig åtgärd för att vända utvecklingen i dessa områden. Det är glädjande att Stockholms stad och Polismyndigheten har kunnat komma överens om att genomföra ombyggnaden säger Dan Eliasson, rikspolischef i en kommentar.

 

I och med tilldelningsbeslutet inträder en 10 dagar lång avtalsspärr under vilken beslutet kan överklagas. Innan byggstart kan ske ska Stockholms stad fatta beslut och godkänna de avtal som följer av upphandlingen."

 

Blåljus gläds åt att bitarna börjar falla på plats för polisen. Även om det skett efter åtta besvikelser och lika många bedrövelser. Visst behövs en polisiär närvaro i exempelvis Rinkeby. Och ett polishus är en viktig markering, polisen överger inte förorten. Med det sagt, förutsätter vi att Polismyndigheten och Polisförbundets skyddsorganisation har ett förtroendefullt samarbete så att det nya huset kan bli en trygg arbetsplats för alla som ska jobba där!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994