Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-07 10:00

Polislönerna är den viktigaste puzzelbiten

Politiska debattartiklar skrivs det i parti och minut. Blåljus sätter sökarlampan på ett fåtal, som vi menar tar upp någon särskilt viktig fråga, eller som kanske är ovanligt verklighetsfrämmande. Denna gång har vi fått ögonen på en artikel av Edward Riedl (m) som skriver i Norran om vad som kan ge större trygghet på riktigt.

Edward skriver att behovet av fler poliser har aldrig varit större i Sverige, men i stället för att stärka poliskåren försvagas den av avhopp och tomma platser på polisutbildningen. Vi måste locka fler till polisyrket och behålla erfarna poliser. Ska vi lyckas med det är lönerna centrala.

Han fortsätter med att konstatera att lag och ordning under en längre tid varit en av de viktigaste frågorna för svenska väljare och trenden ser ut att hålla i sig fram till och förbi valet i höst. Regeringen har växlat upp retoriken, men när det kommer till konkreta satsningar saknas fortfarande förslag för att åtgärda de mest akuta problemen såväl som de mer långsiktiga.

 

     Grunden för alla satsningar är helt beroende av att vi har kompetenta poliser som utför arbetet. Därför är lönerna den enskilt viktigaste biten i arbetet mot att lösa trygghetspusslet.


Edward skriver att Moderaterna i höstbudgeten satsade 2,28 miljarder kronor på Polismyndigheten, 280 miljoner mer än regeringen. Över de kommande tre åren satsar vi 2,9 miljarder kronor mer än regeringen på polisen.

Problemen inom polisen löses inte enbart genom mer pengar, konstaterar Edward, men höjda polislöner är helt beroende av högre anslag.

 

"Den svenska modellen med avtalsenliga löner har varit framgångsrik och ska vara den modell vi i framtiden generellt utgår ifrån. Men om det blir uppenbart att parterna inte kan komma överens om rimliga lönenivåer måste politiken ta sitt ansvar. Det har gjorts för lärarna och nu är det dags att vi gör samma sak för poliserna."


Edward konstaterar slutligen att om tillgången på poliser inte tryggas, är det i grund och botten människors trygghet som får stå tillbaka.


Blåljus gläds åt insikten, och åt ännu ett exempel på att politikerna sent omsider uppfattat att en bra polisverksamhet kostar pengar. Det hade självklart varit ännu bättre om den insikten hade infunnit sig tidigare, exempelvis när Alliansen själva hade budgetansvar, eller i den budget (2014-2015) som inledde den socialdemokratiska ministären, men som inte innehöll extra polispengar. Varningssignalerna om vart polisen var på väg med en underfinansiserad polisreform, fanns tidigt och ignorerades av flertalet partier!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994