Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-15 14:50

Polismyndigheten begär att regeringen ser över skjutkungörelsen

Skjutkungörelsen som till en del reglerar polisens våldsanvändning är från 1969, och det är mycket som förändrats sedan dess. Både polisens och de kriminellas beväpning, bland annat, elpistoler fanns inte på den tiden. Nu menar polismyndigheten att regeringen bör se över lagstiftningen.


Redan 2011, hade Sveriges kanske främsta expert på polisens våldsanvändning, Docent Annika Norée vid Stockholms Universitet synpunkter på lagstiftningen, och sade till SVT:


"Reglerna som ger polisen rätt att skjuta är svårlästa, ogenomtänkta och föråldrade. Som det är nu försätts både poliserna och de som utsätts för skottlossningen i livsfarliga situationer".


Så här presenteras begäran på Intrapolis:


"Regelverket för polisens användning av skjutvapen, den så kallade skjutkungörelsen, är otydlig och föråldrad. Polismyndigheten har därför gjort en hemställan till regeringen om att skjutkungörelsen ska ses över.

 

Begäran till regeringen är en av åtgärderna i Noas rapport "Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder" från 2015.

 

Polismyndigheten anser att skjutkungörelsen är svåröverskådlig, omodern och skapar problem och osäkerhet för poliserna som ska tillämpa den i praktiken.

 

Utgår inte från hur farlig gärningspersonen är

För att polisen ska få använda skjutvapen i laga befogenhet krävs som huvudregel att gärningspersonen är misstänkt för ett allvarligt brott. Det finns i dag ingen tydlig regel om att polisens rätt att använda vapen i laga befogenhet utgår från hur farlig gärningspersonen är då skjutvapenanvändningen föranleds av ett brott.

 

– I de fall skjutvapenanvändning är den yttersta utvägen, gör otydligheten i regleringen att poliser riskerar att skjuta sent och i nödvärn snarare än tidigare och i laga befogenhet. Det försätter både gärningspersonen och den enskilda polisen i ett onödigt utsatt läge, säger Magnus Roglert, jurist och polis på rättsavdelningen.

 

Enligt Polismyndighetens begäran ska användningen av skjutvapen vara den yttersta utvägen som får användas endast då andra medel inte räcker till. Polisens rätt att använda skjutvapen bör dock vara knuten till gärningsmannens farlighet snarare än till något specifikt brott. En möjlighet att modernisera regleringen och göra den mer tillgänglig kan vara att föra in reglerna i polislagen."

 

Blåljus kan bara ställa sig bakom begäran. Poliser behöver moderna och ändamålsenliga lagar. Som syftar både till att så få som möjligt dödas eller skadas, och att poliser kan fatta blixtsnabba men korrekta beslut i livsfarliga situationer för polisen eller andra.

 

Tommy Hansson

 


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994