Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-19 10:00

Polisnotis från Sverige

Nya polisaspiranter kliver ut i yrket med nya färska studieskulder. Nu ska de under handledning få tillämpa de kunskaper som polishögskolorna förmedlat i verkligheten. I Sveriges kanske viktigaste och tuffaste jobb - med allas ögon på sig får det aldrig bli fel.

I region Stockholm välkomnade Polismyndigheten i början av veckan 124 nya starka poliser. I hela Sverige var antalet 462 - en mycket välbehövlig förstärkning till en hårt ansträngd och underbemannad kår.

Region Bergslagen fick så klart färre aspiranter, men ändå några stycken som gör skillnad. Polisfacket i Bergslagen uppmärksammar de villkor som polisaspiranterna anställs under. De är tillfälligt anställda, som aspiranter,  en slags provtjänstgöring där verkligheten ska avgöra om de klarar att få tillsvidareanställning - som ju är det normala på svensk arbetsmarknad. Anställningsvillkoren är desamma i hela Sverige, så en ny polis i Bergslagen tjänar på kronan samma  som en ny polis i Stockholm. Den aspirant som blir godkänd på aspiranttjänstgöringen får en provanställning på sex månader som polisassistent med en lön på runt 26000:-.

Polisfacket i Bergslagen skriver:

"Den här veckan har vi fått x antal nya polisaspiranter som nu ska genomföra sin praktik inom region Bergslagen. De har polismans befogenhet med skyldigheter och beväpning och de räknas nu in i regionens antal polismän.


De har efter ett par år med studielån nu fått en lön på 15 000 kr i månaden. Detta kan jämföras med sommarjobbare inom hotell och restaurang som enligt avtal skall ha en lägsta lön på 18 080 kr. Vi välkomnar dem, men nog måste de ha någon som hjälper dem med försörjningen för att kunna ha råd att bli poliser.

Enligt regeringens löfte, ska Polismyndigheten om bara sju år ha ökat med 30 procent fler anställda? Vilka vill bli poliser? Vilka kan bli poliser? Kommer vi kanske mest att anställa civila handläggare."

Tänkvärda ord, kanske borde Polismyndigheten fundera över om ett steg mot att bli en attraktiv arbetsgivare vore att erbjuda en rimlig aspirantlön för Sveriges finaste jobb...

Nämnas kan den motion som lämnades in av en motionär från Jämtland 2014 till Polisförbundets Kongress  (som på den tiden kallades Representantskap). Motionen A014 för 2014 handlade just om aspirantlön som då var 15000:-. Motionären yrkade att aspirantlönen skulle höjas avsevärt. Motionen vann bifall, med kommentaren att det är Polismyndigheten (dåvarande RPS) som ensidigt bestämmer om praktikantlönen - det är ingen fråga för polisfackets reguljära löneförhandlingar. Förbundsstyrelsen skrev i motionssvaret att den delar motionärens uppfattning om att aspirantlönen är för låg och att den borde höjas till en nivå som långsiktigt säkerställer rekryteringsbehoven för svensk polis.

Nu, fyra år senare, kan vi konstatera att det står hundratals tomma platser på Polishögskolorna vilket visar att motionären och Polisförbundet hade rätt. Kanske är det dags att göra något åt saken?

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994