Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-13 13:30

Rikspolischefen om fler poliser och högre polislöner

Rikspolischef Dan Eliasson har åter satt sig ned och skrivit ned sina tankar om polismyndigheten. Han konstaterar att verksamheten står och faller med att vi blir fler. Och att för att både behålla och rekrytera kommande poliser, krävs högre polislöner. Det känns som att vi är eniga om den saken. Vi kan också ana en lättnad över en ej inledd förundersökning.

Så här skriver Rikspolischefen i sitt veckobrev:

"En av de viktigaste frågorna just nu är vår personalförsörjning.

Vi måste både arbeta för att behålla existerande medarbetare och rekrytera nya. Behoven handlar om flera olika kategorier anställda, både poliser och civila. I arbetet för att behålla befintlig personal tar vi nu ytterligare steg i lönefrågan. Det centrala avtalet är redan slutet och parterna i myndigheten har redan börjat föra dialog om detta. Förutsättningarna att åstadkomma en lönemässig skillnad har inte varit bättre än på länge. Vi arbetar också vidare för att förbättra arbetsvillkoren i stort bland annat genom alternativa karriärvägar och förbättrad arbetsmiljö.

 

Behov av nyrekrytering

I veckan besökte jag vår uppdragsutbildning vid Södertörns högskola. De var mycket nöjda med de poliser de utbildar idag. Det förstår jag. Både deras lokaler, lärare och studenter signalerade positiva signaler. Från lite initiala barnsjukdomar har Södertörns högskola blivit en viktig aktör i utbildningen av framtida poliser. Polisen har under veckan också haft möte med de universitet och högskolor i södra Sverige som är intresserade av att starta polisutbildning. Här är Malmö högskola en stark kandidat. Men innan beslut fattas ska alla intresserade få möjlighet att anmäla sitt intresse. Förhoppningen är att vi ska kunna fatta beslut om en fjärde polisutbildning innan jul. Att få fram nya poliser tar dock tid och det dröjer därför innan vi kommer att bli betydligt fler. För att stärka bland annat utredningsverksamheten ytterligare ska vi därför anställa ytterligare civila under det kommande året.

 

Rapport om utredningar

I veckan har vi också lämnat vår tertialrapport till regeringen om utvecklingen i utredningsverksamheten. Den visar dels att vi har ökat ärenderedovisningen till åklagare med 2,4 procent, dels att det finns flera utvecklingsområden. Det handlar bland annat om att minska ärendebalanserna och att förbättra resultaten för brott i nära relationer, våld mot barn och våldtäkter. För våldtäkterna har dock redovisningen till åklagare ökat med nio procent. Att ytterligare förbättra utredningsresultaten är en fortsatt viktig prioritering på både kort och lång sikt.


Bättre dataskydd

Sedan en tid genomförs ett stort och viktigt arbete vid rättsavdelningen för att anpassa myndighetens verksamhet, styrning och stöd inför den dataskyddsreform som träder i kraft i maj 2018. Reformen innebär att vårt arbetssätt måste anpassas inom en mängd olika områden. Det handlar om frågor som datasäkerhet, hantering av känsliga personuppgifter, arkivering, gallring, rutiner för egenkontroll och mycket annat. Det här är ett bra exempel på ett omfattande och kvalificerat arbete som vi är tvungna utföra men som kanske inte alltid syns utåt. Våra skickliga medarbetare på rättsavdelningen har satt igång ett imponerande arbete för att vi ska få allt på plats i tid. Läs mer om arbetet med datasskyddsreformen på Intrapolis.

 

Till sist. Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har idag fattat beslut att inte inleda förundersökning om ett beslut kring säkerheten i ett av polisens IT-system. Läs mer om det beslutet här.

 

Bästa hälsningar,

Dan"

 

Blåljus är glada, dels för att Rikspolischefen skriver sina brev till personalen. Men dessutom för att han är tydlig med vad som krävs för att få fram fler poliser. En lön att leva på. När Rikspolischefen skriver att det finns bättre förutsättningar för ett polislönelyft nu än på länge, drar vi oss till minnes lönerörelser som den 1989-90 (15000 NU!) och 2003 där en länspolismästare rent av fick avgå på grund av att han satte personalen främst. Vi är väl medvetna om vilka uppdämda förväntningar en hårt pressad poliskår har just nu. (de ringer och mailar oss nästan varje dag)

 

Nu finns möjligheterna. Nu ska vi fylla dem med ett rättvist och rimligt innehåll!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994