Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-29 15:20

Rikspolischefen om polislönelyftet

Även Dan Eliasson beskriver sina och ledningsgruppens tankar om polislönelyftet, som vi nu vågar kalla den satsning som polismyndigheten ska genomföra enligt regeringens uppdrag. Han funderar även över helgens stora poliskommendering till Göteborg med anledning av diverse demonstrationer.

Det är i Rikspolischefens veckobrev som Eliasson skriver om polislönelyftet:

"I veckan var ledningsgruppen samlad till ett tvådagars möte i Örebro. Syftet med mötet var att diskutera hur vi på bästa sätt hanterar de stora resurstillskott som nu är föreslagna i budgeten, totalt 7,1 miljardet kronor fram till 2020.

Vi har ökat antalet civilanställda med runt 1 300 och tar nu in fler studenter på polisutbildningarna för att öka antalet poliser med 1 500 till 2020. Allt i syfte att förstärka i första hand i lokalpolisområdena.

 

I ledningen är vi överrens om att sätta av en ansenlig andel till att förbättra anställningsvillkoren för de anställda. Detta ska synas i den kommande lönerevisionen. Ett första steg är att vi nu beslutat att höja snittet för nyanställda poliser med 500 kronor i månaden till ett snitt om 25 500 kronor i månaden. Arbetet med att förbättra arbetsvillkoren fortsätter nu i avtalsrörelsen."


Och  vidare om helgens demonstrationer i Göteborg:


På lördag ställs frågan om rätten att demonstrera på sin spets i Göteborg. Lagstiftningen är vid ett första påseende klar. Demonstrationsfriheten och yttrandefriheten är grundlagsskyddade rättigheter. Vårt uppdrag är att garantera att alla kan uttrycka sin åsikt inom de ramar som lagstiftningen anger och säkra att de som vill framföra ett budskap ska kunna göra det med förbehållet att ordning och säkerhet inte får riskeras. Polisen är garanten för att de medborgerliga fri- och rättigheterna omfattar alla. Samtidigt visar både beslut och efterföljande debatt att detta är något många har åsikter om.

I tisdags eftermiddag träffade jag statsministern och justitieministern för att redogöra för hur polisen ska garantera tryggheten för allmänheten på lördag i Göteborg. Jag redogjorde då för den planering som finns och är upprättad av polisen region Väst. Jag redogjorde också för de förstärkningar från hela landet som är beslutade. Region Väst har förberett detta under lång tid. Bedömningen är att vi är väl förberedda."


Slutligen kommenterade Rikspolischefen även Statskontorets andra rapport om omorganisationen:

 

"I går, torsdag släppte Statskontoret sin delrapport ”Ombildningen till en sammahållen polismyndighet”. Det är den andra rapportern i en serie av tre där de, på regeringens uppdrag, granskar och utvärderara omorganisationen. Som väntat i en sådan här stor omorganisation är det både ris och ros i rapporten. Positivt är att Statskontoret menar att vi stärkt förutsättningarna för lokalt polisarbete. Tre av fyra som arbetar i lokalpolisområden och svarat på Statskontorets enkät anser till exempel att de har mandat att fatta nödvändiga beslut för att kunna utföra sitt arbete. Statskontoret menar att inrättande av kommunpoliser och medborgarlöften är exempel på åtgärder som stärker polisens närvaro i lokalsamhället.

På den andra sidan märks att ledningens beslut inte alltid får genomslag och att vi fortfarande brister i samordning, analys och förankring. De tycker att vi mer ska ha ett helhetsperspektiv och prioritera tydligare. Jag och övriga i nationella ledningsgruppen delar Statskontorets beskrivning. Vi har fortfarande delar av verksamheten som kan förbättras men framför allt kan både de och vi nu se effekter av det förändringsarbete vi bedriver."

 

Blåljus hoppas så klart på att allt blir till det bästa. Både när det gäller det nödvändiga polislönelyftet, som vi nu tycker oss ha fått ett polislönelöfte om, och på att omorganisationen äntligen ska bära frukt i form av en bättre polisverksamhet närmare medborgarna. När pengar nu sent om sider tillskjutits, kan möjligheterna till leverans enligt politikernas beställning bli bättre.

 

Men framför allt hoppas vi att alla demonstrationer i Göteborg kommer att gå fredligt tillväga och att inga människor skadas. Vi vet att Polismyndigheten har ansträngt sig för att ha tillräcklig polisresurs på plats, men det är aldrig polisen som startar oroligheter. Och oavsett hur mycket vi anstränger oss, kan det finnas andra krafter som väljer våldets väg. Till poliserna i kommenderingen: Var rädda om er och varandra!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994