Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-08 14:40

Så finansieras polislönelyftet!

I onsdags var det debattdags i Riksdagen, bland annat debatterades utgiftsområde 4, vilket innebär Polisbudgeten. Det fanns massor av kloka förslag från de flesta partier om hur vi ska få fler poliser och ett tryggare samhälle. Men det kanske viktigaste var, att justitieministern Morgan Johansson berättade hur polislönelyftet ska finansieras.

Vi håller våra läsare lite på halster och bjuder först på en text av Patrik Stridsman, V ordförande för Birger Jarl, förbundsområde för Stockhlms Citypoliser. Han har översiktligt gått igenom partiernas idéer för polisen:

"Roar mig med att läsa igenom vad de politiska partierna gav för löfte om polislönerna i gårdagens debatt i riksdagen om rättsväsendets budget för 2018.

 

 

Moderaterna:

Målet är att öka antalet polisanställda med 10000 personer, varav 5000 poliser, till 2025. Tillskottet ska även finansiera ett utrymme för en höjning av polisernas löner med i genomsnitt 3000 kronor per polis och månad. Vidare ska detta tillskott användas till att köpa in bättre utrustning, främst till poliser i yttre tjänst, öka polisens möjligheter att utrusta utsatta områden med trygghetskameror samt förstärka Nationella insatsstyrkan

 

SD:

I motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1 i denna del föreslås att anslaget 1:1 Polismyndigheten ökas med 1375 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av detta tillskott avsätts 280 miljoner kronor för att öka antalet utbildningsplatser på polisutbildningen (yrkande 2). Målet är att utbilda 7000 fler poliser, utöver Polismyndighetens nuvarande program, fram till 2024. 650 miljoner kronor avsätts för att förbättra polisernas arbetsvillkor genom att höja deras löner (yrkande 3). 200 miljoner kronor avsätts för en upprustning av polisens utrustning (yrkande 4). Vidare avsätts 300 miljoner kronor för att öka antaletcivilanställda (yrkande 5) och 20 miljoner kronor för att återinföra beredskapspolisen (yrkande 6)

 

C:

Centerpartiet föreslår att Polismyndigheten tillförs 700 miljoner kronor per år under tre år för att möjliggöra en satsning just på polisernas löner. Satsningen motsvarar höjd lön med i genomsnitt 2 000 kronor i månaden för 22 000 poliser. Jag önskar att det var mer, men det är ungefär vad vi skulle klara av just nu.

 

L:

I motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) i denna del föreslås att anslaget 1:1 Polismyndigheten ökas med 2 355 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Tillskottet ska användas till en nystart för svensk polis. Polismyndigheten ska fungera bättre genom att bli mer effektiv och genom att bättre förutsättningar ges för lokalt brottsförebyggande arbete. För att möjliggöra fler polis- och civilanställda avsätts 415 miljoner kronor respektive 1075 miljoner kronor. Anslagsökningen ska vidare bidra till att höja polisernas löner och förbättra deras arbetsvillkor. För detta avsätts 1335 miljoner,och målet är att polislönerna ska öka med i genomsnitt  4000 kronor i månaden.

 

KD:

I motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) i denna del föreslås att 10000 fler poliser anställs till 2025. Hälften av dessa ska enligt förslaget utbildas som vanligt och resterande 5000 ska gå en ny ettårig utbildning. Motionärerna föreslår att de nya polistjänsterna ska finansieras av både kommun och stat. Syftet med förslaget är att öka polisens effektivitet och öka tryggheten i hela landet. Vidare föreslår motionärerna en särskild lönesatsning för att förbättra arbetssituationen för svensk polis, och för att höja attraktiviteten för yrket så att färre poliser väljer att sluta. Lönesatsningen motsvarar en ökning av lönerna på 4000 till 5000 kronor i månaden. En annan åtgärd som föreslås i syfte att förbättra arbetssituationen är inrättandet av Polisens forskningsinstitut och satsningar på kompetensutveckling.

 

Hela debatten kan ses här:

 


 

Något som Patrik gjort Blåljus uppmärksam på är riksdagsprotokollet. Där beskriver bland annat en riksdagsman, Andreas Carlsson från KD som påpekade att det inte är medierna som överdriver polisernas arbetssituation:

 

"Jag har inte varit med på så många polispass att jag kan säga hur det ser ut varje vecka, men de gånger jag har varit med - och jag åker återkommande med på hela pass - har jag vid flera tillfällen sett hur poliser får lämna matlådan i mikron och sticka ut på ett larm. De hinner inte äta. Jag satt en gång på en hamburgerrestaurang, och jag började äta mina pommes - jag brukar ta dem först - men poliserna sa åt mig att ta burgaren först eftersom man inte vet om man hinner käka upp den. Mycket riktigt; när jag hade tagit ett par tuggor var vi tvungna att dra därifrån.

Det är inte medierna som berättar om arbetstrycket inom polisen för mig, utan det är poliserna själva. Jag ser det i deras egen vardag när jag är med ute på pass. Det är ett otroligt arbetstryck, det är en tuff arbetsmiljö och det är en ohållbar arbetssituation. Därför måste arbetssituationen för poliserna förbättras och attraktiviteten för yrket höjas så att inte fler poliser väljer att sluta."

 

Roger Haddad från Liberalerna menade att "regeringen  inte har en enda krona för att höja polisernas löner - inte en enda krona!"

 

Men Morgan Johansson blev inte svaret skyldig, utan lämnade det besked som Sveriges poliskår nu förväntar sig blir verklighet:

 

"Påstår Roger Haddad att det inte blir några lönehöjningar? Jag hörde honom bombastiskt säga att det inte finns en enda krona avsatt till lönehöjningar framöver. Jag har ju precis förklarat hur svensk arbetsmarknad fungerar. Det är parterna som förhandlar, och sedan finansierar man det med utgångspunkt i de avtal som tecknats.

 

Just i denna stund sitter Polisförbundet och Polismyndigheten och förhandlar om framtidens löner, och vi kommer givetvis att finansiera det avtalet när det är färdigt. Men det är de som ansvarar för lönebildningen. Påstå inte att det inte kommer att bli några löneökningar, för det är jag helt övertygad om att det kommer att bli - och vi kommer att finansiera det avtalet när det kommer."


Det finns väldigt mycket mer att läsa i riksdagsprotokollet, om vad de olika partierna vill för polisen. Ökad trygghet, mer antirasism, fler poliser i glesbygd och i utsatta områden, mer satsningar på utredning av brott osv osv. Väldigt bra och klokt, det mesta.


Men nu har vi hört polislönelöftet ur justitieministerns mun och i riksdagens protokoll. Nu väntar vi på polislönelyftet.


Tommy Hansson, med hjälp av Patrik Stridsman

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994