Publicerat 2018-11-14 10:10

Sista nattöppna polisstationen i Stockholm stänger

Blåljus har tidigare berättat att polisen upphör med nattöppet i Region Stockholm nord och syd. Nu stänger även polisen i Stockholms City, nattetid. Myndigheten vill att allmänheten kontaktar polisen på annat sätt, och anser det inte effektivt och ekonomiskt att hålla en reception öppet nattetid i regionen.

Det berättar Polisen på Intrapolis.

Från och med 19 november anpassar receptionen på Norrmalm sina öppettider för att möta behovet hos besökarna och använda personalens kompetens när den bäst behövs.

 

De förändrade öppettiderna börjar gälla från måndagen den 19 november och ska ske på försök till och med 31 augusti 2019. En utvärdering ska göras under försökstiden. Receptionen kommer att vara öppen på vardagar kl 8.00 – 20.00 och 10.00 – 18.00 lördag, söndag och helgdag.

 

- Vi har ett mycket lågt besökarantal nattetid

där anledningen till besöken ofta inte är av den karaktären att man behöver komma till en polisstation just den tiden. I snitt kommer 0,2 besökare/timme. Att anpassa öppettiderna blir ett sätt att renodla uppdraget och använda resurserna rätt, berättar kanslichefen i PO City.

 

I nuläget behövs 2+24 medarbetare för att täcka dygnetrunt-öppet. Det är ofta många luckor och i genomsnitt 12-14 pass i veckan behöver fyllas med timvikarier eller övertid. Med de anpassade tiderna behövs istället 1+13 och receptionen kommer att bli självförsörjande.

 

- Resursen vi spar in kommer att kunna rekryteras till andra delar av polisområdet där det är större behov av resurs. En stor fördel  är att vi slipper att ta in poliser på nätterna när vi har luckor, något som händer ofta idag, säger kanslichefen.

 

Hjälp finns dygnet runt

Det kommer att finnas en tydlig uppskyltning vid porten på Kungsholmsgatan 43 med hänvisning till 112 vid akuta händelser och till 114 14 för övriga ärenden. Det finns också möjlighet att använda porttelefonen då receptionen är obemannad.

 

Via porttelefonen nås växeln,

som har kort svarstid på natten. Växeln kan svara på frågor, göra en bedömning av ärendets art och hänvisa medborgaren rätt; koppla till RLC om det är akut, koppla andra prioriterade ärenden till jouren Norrmalm, koppla till PKC för anmälningsupptagning eller hänvisa medborgaren att återkomma på ordinarie öppettider. Detta har gjorts i övriga Sverige och fungerar väl.

 

Översyn av förändrade rutiner för jouren

En riskbedömning med representanter från bland annat jourförundersökningsledare, stationsbefäl och receptionen är utförd och därefter har ansvar och rutiner setts över utifrån vad som kommit fram i riskbedömningen.

 

- Inför starten av försöket med ändrade öppettider har vi sett över rutinerna när det gäller försvunna personer, upphittade djur, hittegods och nycklar med mera, så att allt ska fungera så bra som möjligt. Det kommer så klart att vara en inkörningsperiod, men jag bedömer att allt kommer sätta sig ganska snart, säger gruppchefen på joursektionen.

 

Regionen ser över servicenivån

Med anledning av att många fler medborgare väljer digitala vägar att nå polisen, eller ringer PKC, har en regional översyn av receptionerna i samtliga polisområden beslutats av biträdande regionpolischef Pia Sjunnegård Dahlbom. Sedan 1 september i år håller redan huvudstationerna i polisområde nord och syd stängt under både nätter och helger med gott resultat. Öppettiderna där är vardagar 8.00 - 20.00.

 

- Med den här anpassningen får våra besökare en mer tillgänglig reception på de tider då de allra flesta efterfrågar ett personligt besök och vi kan ge en bredare service med högre personaltäthet måndag till fredag, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

 

Polismyndighetens översyn av serviceuppdraget

Polismyndigheten har i uppdrag av regering och riksdag att digitalisera myndigheten i enlighet med kravet från EU att statliga myndigheter på ett mer öppet och tillgängligt sätt ska erbjuda medborgarna digitala lösningar i olika former. Polismyndigheten har en resa att göra och vi kan ta lärdom av andra statliga myndigheter.

 

Nu pågår, och har pågått under en tid, ett nationellt arbete med att förtydliga vårt serviceuppdrag och i det arbetet utveckla flera digitala tjänster. Tänk; mina sidor, anmäla på nätet, tidsbokning, skicka foton på gods osv. Det finns många lösningar, men vi är inte helt där ännu. Den nationella medborgarmötesstrategin som beslutades i maj 2017 ger också vägledning. Polisen ska i ett akut läge kunna erbjuda 112-verksamhet och telefon, besök ska kunna göras i nästa läge, det vill säga dagtid vid en reception.

 

Region Stockholm har med anledning av detta påbörjat ett arbete med att se över hur vår servicenivå ser ut regionalt. En regional översyn av våra receptioner är beslutad och ska påbörjas under hösten.

 

I arbetet har man även gått igenom hur övriga huvudstäder i Norden har bemannat receptioner i huvudstaden. Stockholm är ganska unika med våra generösa öppettider. Varken Oslo eller Helsingfors har liknande medan Köpenhamn har en station öppen helger dagtid men har ej nattöppet...

 

Text från Intrapolis.

 

Blåljus hade nedanstående kommentar när polisstationerna i Syd och Nord stängde för natten, den får duga för återanvändning:

 

Självklart måste polisen hushålla med sina resurser. Å andra sidan finns det nog många poliser, som likt undertecknad varit med på den tiden då polisstationer i olika förorter höll nattöppet, i Farsta, Haninge, Nacka, Huddinge, Södertälje, Fittja och så vidare. Det var inte helt ovanligt att det dök upp ett våldtäktoffer, ett misshandelsoffer, eller en taxibasse som hade en stökig kund i baksätet, och som kunde få hjälp på direkten. Eller en liten förvirrad tant som ville prata med polisen och känna sig lite lugnare. Men det var ju på den tiden... Långt innan omorganistionen som skulle föra polisen närmare medborgarna...

 

Tommy Hansson

 

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994