Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-26 13:20

Ska vi öka antalet poliser måste polislönerna upp

Rikspolischefen har skrivit ännu ett veckobrev. Han berättar om hur den grova brottsligheten engagerar alla poliser, honom själv och även statsministern, som varit på besök på NOA. Men han berättar även om problemen att få tillräcklig snurr på att anställa nya poliser. Det kommer att ta tid och kräva satsningar, bland annat på lön. Dan Eliasson skriver i veckobrevet:

 

"I veckan har vi haft ett tvådagarsmöte med nationella ledningsgruppsgruppen. Vi har pratat mycket om framtiden. Den stora frågan är hur vi ska förbereda den ökade resurstilldelningen till polisen under kommande år. Tilldelningen åren 2018-2020 är redan fastslagen i vår treårsbudget. En ännu större utmaning blir hur vi ska möta regeringens ambition om att växa med 10 000 polisanställda till år 2024. Läggs det ihop med de löpande ersättningsrekryteringarna beräknas vi behöva rekrytera nästan 13 000 poliser och 9 000 civila fram till dess. Det inte bara en utmaning utan också en fantastisk möjlighet. Den diskussion som förs i ledningsgruppen utgår hela tiden från hur resursökningen ska stärka det polisiära kärnuppdraget. Det är polisens ingripande, utredande och brottsförebyggande verksamheter som främst ska stärkas. För att åstadkomma det är det avgörande att polisen långsiktigt är en attraktiv arbetsgivare.

 

Tempo krävs för lönerna

Ledningsgruppen diskuterade också det nya löneavtal för poliser som nyligen blev klart. Vi var alla överens om att det är viktigt att hålla ett högt tempo. Processen för de lokala förhandlingarna ska sättas och komma igång snabbt. Det är viktigt att alla poliser så snabbt som möjligt får se vad utfallet för dem blir i kronor och ören. Parallellt med det blir vårt arbete med karriär- och utvecklingsväger allt mer konkret. Mer om detta längre fram."

 

Blåljus håller med vår högste chef om problembeskrivningen. Det är som bekant mindre än sex år kvar till 2024. Och det går fortfarande sådär med rekryteringen till polisyrket. De elever som ska gå på polishögskolorna de närmste åren är redan rekryterade, med känt resultat. Så den accelererade polisutbildningen ur det perspektivet, kan ge resultat först efter 2021 någongång. Och då är det ännu närmare 2024...

 

En räknekunnig kollega har kollat av rekryteringsläget på Polishögskolorna och gjort matematiken åt oss, och kriver på Twitter: "2018-2020 kommer max 3312 studenter bli färdiga poliser. Det innebär att 2020, 2021 och 2022 måste det utbildas 9688 poliser. Drygt 3000 studenter/år mot nuvarande ca 1300 studenter/år."

 

Samtidigt som Lena Nitz på sin blogg skriver att hon vet att många befintliga poliser är besvikna. Förväntningarna har varit skyhöga och frustrationen över lönerna är enorm. Men Lena vill verkligen poängtera att det är viktigt att sätta sig in i vad det här avtalet innebär i sin helhet innan man – som vissa gett uttryck för – ger upp och lämnar polisyrket.

 

Som Blåljus läst avtalet, finns det möjligen luft i siffrorna. Kanske är det den luften som skulle kunna blåsa liv i polisyrkets attraktionskraft. När det gäller de reda siffrorna som publicerats, kan vi åter bara hålla med Lena Nitz att det är  det otillräckligt för att lösa polisbristen här och nu.

 

Enligt Rikspolischefen, kommer varje polis inom kort att se i sin egen plånbok om satsningen räcker. Blåljus hoppas att det kommer att upplevas på det sättet. Men hittills har vi och Sveriges poliser mest hört vinddraget från polislönelöftet.


Tommy Hansson

 

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994