Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-05-11 09:50

Slutvarvet för regionala förhandlingar om polislöner

Polisregionerna har nu lite mer än en vecka på sig att bli klara med lönerna och många frågar sig hur det går. Under onsdagen den 10 maj, lämnade förhandlingschef Niklas Simson en lägesrapport till Polisförbundets styrelse.

Vad händer?

– Löneförhandlingarna på regional nivå rullar på. Hittills har två förbundsregioner använt sig av möjligheten i avtalet att söka nationellt stöd. Av dessa två är nu den ena regionen överens och ytterligare avstämningar kommer ske med den andra.

 

När blir lönerna klara?

– Senast den 19 maj ska alla regioner vara klara med förhandlingarna, men sedan kan det ta lite olika lång tid innan den nya lönen betalas ut. Det kan skilja mellan regionerna.

 

När får jag veta min nya lön?

– När förhandlingarna är slutförda på din region kommer din chef att hålla ett lönesamtal med dig där du får besked om din nya lön. Detta gäller om facket har förhandlat för dig. De som valde lönesättande samtal, eller som hade det för att de är chefer/arbetsledare, har i de flesta fall redan kommit överens om lönen. Bara när det lönesättande samtalet slutat i oenighet har vi kopplats in.

 

Hur blir det med satsningen på äldre poliser?

– Samtliga regioner har diskuterat frågan men hittat lite olika lösningar på den. Resultatet kommer vi att se när de regionala förhandlingarna slutförts.

 

Vad gör facket för att få upp polislönerna mer än vad denna revision ger?

– Den som är den egentliga motparten nu, i och med att vi är överens med arbetsgivaren om uppvärdera polisyrket, är våra demokratiskt beslutande institutioner riksdag och regering och där sätter vi nu hårt mot hårt. Ett exempel på hur vi jobbar där är den rapport vi släppte i förra veckan på ett seminarium vi arrangerade och de initiativ vi tagit till en nationell samling för polisyrket.

 

 

Blåljus kommentar:

Region Stockholm är överens med regionledningen om principerna för lönesättning enligt det avtalet mellan Polismyndigheten och Polisförbundet sedan i mitten av mars. För att pluspaketet, med höjd OB-ersättning mm, skall börja gälla, krävs att samtliga regioner sluter kollekitvavtal och inte hamnar i lönenämnd. (Senast den 19 maj) Därefter skall de nya lönerna matas in i systemet, med retroaktivitet från 1 oktober 2016, och utbetalning ske.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994