Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-19 09:50

Terrorsatsningen och verkligheten

Som Blåljus beskrev häromdagen, skrev högsta polisledningen om en satsning mot terror på 400 miljoner kronor. Blåljus välkomnar att poliser får utrustning och utbildning som gör oss ännu bättre att möta även de mest fruktansvärda händelser som tänkas kan. Det är därför polisfacket alltid betonar utbildning och utrustning, ofta med en motvillig arbetsgivare som motpart. Dels kostar utbildning pengar, och dessutom innebär både intruktörer och elever att det uppstår hål i den planerade verksamheten.

SvDs pigga reporter, Frida Sundkvist, som ligger bakom tidningens artikelserie om polisens kris, bestämde sig för att kolla hur det fagra talet om satsning på utbildning inför terrorhändelser stämmer med verkligheten. Hon upptäckte att utbildningen i region Stockholm som avser POLKON, (polisiär konflikthantering) under 2017 dragits ned, och mer eller mindre ligger för träda. I vissa områden utbildas bara instruktörer, den utbildningen är på sju veckor. Enligt polisens egna föreskrifter, ska varje polis med tjänstevapen få 48 timmars POLKON utbildning per år. I det konceptet ingår sk pågående dödligt våld i publik miljö, vilket exempelvis kan appliceras på många terrorhändelser. Däremot ska poliserna i Regionen som har behörighet för förstärkningsvapen få öva skytte med dessa vapen.

Polisförbundets vice ordförande (som svarar som ordförande under semestertider) skräder inte orden, utan säger till SvD:

Det är minst sagt uppseendeväckande i ljuset av det rikspolischefen skriver på DN Debatt. Regionpolischef Ulf Johansson sitter i hans ledningsgrupp, man undrar om de ens pratar med varandra...

Christer menar att det är glädjande att rikspolischefen nu verkar se behovet av utbildning. Men samtidigt är han frågande till varför man då i Stockholm skär ned på utbildningen.

 

– Vi har en allt mer växande utbildningsskuld inom svensk polis. Även de nya som kommer in behöver få den här typen av utbildning. Vi ser att kostnaden har använts som budgetregulator, säger han och tillägger: Det är ett område som är kraftigt eftersatt och utbildningsberget bara växer. Man har inte haft tillräckliga resurser för att genomföra utbildningar. Det handlar inte bara om ekonomiska resurser, man behöver också duktiga instruktörer.


Beslutet att ställa in POLKON-utbildningarna under hösten 2017 för polisområdet i City, togs den 12 maj, det vill säga efter terrordådet på Drottninggatan. Bakgrunden skall enligt beslutet vara att "HR-kompetens" bestämt att utbildning endast skulle ske under vårterminen. Det fanns då planer i City att genomföra lokala utbildningar i ämnet för att "möta ett förväntat behov." Det ansågs att polisområde City, mot bakgrund av beslutet från HR hade små möjligheter att ordna en lokal utbildning av organisatoriska och verksamhetsskäl. Däremot skulle sektioner och lokalpolisområden efter förmåga använda sin planerade utbildningstid till utbildning i ämnet...


Blåljus ser ett bekymmer med att praktik och retorik inte alltid stämmer så väl överens. Det kan leda till misstro och uppgivenhet bland poliser. Poliserna vill göra sitt allra bästa för att skydda allmänheten från extremt farliga händelser som skolskjutningar och terrordåd. Men då måste poliserna så klart ha rätt utbildning. Inte bara i teorin.

 

En polis som tyckte att det gått för långt, och som drog sin slutsats genom att sluta från en polisverksamhet han tappat tron på blev intervjuad av Katerina Janouch. Intervjun genomfördes i en sommarvacker Sörentorps Polishögskola, där cirkeln slöts för polismannens yrkeskarriär på drygt tio år. Vi gissar att det finns ett och annat som en del poliser känner igen sig i, även om alla inte drar samma slutsatser som den föredetta polisen. Vi får anta att hans verklighetsbeskrivning kom polismyndigheten till livs under hans avskedsintervju.


"För närvarande kontaktar polisen alla tidigare anställda som har slutat i region Stockholm för få en tydligare bild över varför de slutat och vad som kan förbättras. Även annonsering om återanställning pågår vilket har resulterat i att en del har kommit tillbaka medan andra är på väg att återanställas efter sedvanligt anställningsförfarande."


Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994