Publicerat 2019-03-25 09:30

Tre professorer mot Amir Rostami och Jerzy Sarnecki

SvD berättar att tre polisprofessorer gått ihop och ifrågasatt underlaget till Amir Rostamis och Jerzy Sarneckis m fl forskningsrapport om kriminella gäng och extremister. Nu ifrågasätts resultatet, med hänvisning till att underlaget bygger på polisunderrättelser som inte låter sig kontrolleras på ett vetenskapligt korrekt sätt. Studien om de kriminella gängen väckte uppmärksamhet för att den tydde på att mer än 15000 personer skulle vara del av den kriminella miljön.

Men studien handlade om mycket mer än så, exempelvis hur gängkriminella resonerar... Vidare diskuteras faktorer, händelser och processer som har betydelse för individers vägar in i och ut ur våldsbejakande miljöer.

Polisprofessorerna är heller inte vilka som helst, utan Johannes Knutsson, Stefan Holgersson och Bo Wennström, vilka alla gjort betydande insatser för polisforskning och polisdebatt.

Enligt SvD, har de tre professorerna anmält rapporten för oredlighet vid forskning till både Stockholms och Lunds Universitet. En orsak till osäkerheten i underlaget anges vara att data tagits från Polismyndigheten, som saknar säker detaljerad information om vem som är med i vilket gäng. Därmed menar anmälarna att resultatet kan vara uppblåst. Anmälarna har frågat rapportförfattarna om underlaget, men då blivit hänvisade till Polismyndigheten som inte svarat nöjaktigt. En av anmälarna, Johannes Knutsson, sammanfattar kritiken i SvD:
 
-Siffrorna i rapporten låter höga, och möjligen stämmer de. Men vi som utomstående har inte möjlighet att göra en egen bedömning. Hur har man fått fram datan och är den tillförlitlig?
 
Anmälarna har enligt SvD särskilt riktat in sig mot Amir Rostami, dels för att han under forskningsprojektet delvis varit anställd vid Polismyndigheten vilket skulle vara i strid mot forskningsetiska regler. Själv framhåller Amir att hans anställning varit en del av ett forskningsuppdrag och att han inte jobbat polisiärt. Han skriver i en skriftlig kommentar till SvD att han välkomnar granskningarna, men att anmälan är osaklig och utelämnar viktig fakta. Han menar bland annat att det i rapporten framgår att uppgifterna om antalet individer i de kriminella gängen och nätverken inte enbart syftar på ”fullvärdiga medlemmar”.
 
Blåljus har full förståelse för problemen med att definiera medlemsskap i kriminella gäng eller terrororganisationer. Det är möjligen inte ens så att de alltid har offentliga medlemsregister. Och om de skulle ha det, vore det förmodligen förbjudet att ta en kopia av dem, enligt GDPR...
 
Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994