Publicerat 2006-07-15 20:25Enligt gällande avtalskonstruktion måste vi skriva på ett gemensamt kollektivavtal med ST (de civilanställdas fackförbund inom polisen) och arbetsgivaren innan utbetalningarna av engångsbeloppet på 5000 kr och de övriga lönejusteringarna kan ske.

Vi kan konstatera att det inte kommer att bli någon utbetalning av engångsbeloppet i juli eftersom ST och arbetsgivaren ännu inte har träffat någon överenskommelse. Detta påverkar dock inte innehållet i vår uppgörelse.

ST och arbetsgivaren står långt ifrån varandra i sina förhandlingar. Därför är det osäkert om utbetalningen kommer att ske i augusti. Det är märkligt att de inte har nått en uppgörelse. Detta med tanke på att ST gick ut med informationen att det rådde ett gott samtalsklimat mellan dem och arbetsgivaren då vi, Polisförbundet, i våras satt i förhandlingar med arbetsgivaren. Förhandlingarna mellan ST och arbetsgivaren är ajournerade och återupptas i augusti.

När utbetalningarna väl kommer, sker det med retroaktivitet från 1 juli, 2006.

Löneinfo 2006-07-11 från

Förbundsområdesstyrelsen,

Stockholms län

-----------------------------------------------------------------

INSÄNDARE:


”Har inte
förbundet
förstått?”


”Har inte förbundet förstått hur stort förtroendet är för Stockholmarnas lokala fackliga företrädare? Eller tror dom att vi inte förstår vårt eget bästa i vanlig storebrorsstil? Efter det senaste avtalet med stormöten och kampanj borde de inse att vi är en livligt engagerad grupp som gärna väljer vilka vi vill ha som företrädare. Vi vill ha företrädare som finns i närhet av produktionen och ser vilka frågor som lever. Risken blir att vi hamnar i samma sits som vårdförbundet, en organisation där fler och fler ifrågasätter medlemsskapet. En organisation som får dagordningen satt av arbetsgivaren och vilkas företrädare tävlar i att vara mest politisk korrekta.

Thomas Bäcker

”Tröttsamt mässande
om nationella mandat”


”Jag säger som flera andra här på Blåljus - man häpnar! Hur törs Polisförbundet just nu utmana Stockholmspoliserna så otroligt att man skapar en förbundsstyrelse helt utan representation från det största förbundsområdet i landet - Stockholms län?

Har förbundsstyrelsen helt förblindats av den konflikt man har med Stockholm sedan Ericson och Frisell drevs bort från styrelsen? Är önskan att motarbeta Stockholmspoliserna på alla plan sådan att man är beredd att riskera förbundet?

Jag tycker det är så tröttsamt med dessa ledamöter från förbundsstyrelsen som mässar om att de sitter på nationella mandat och de minsann ska ta vara på Stockholms intressen minst lika bra som de månar om sina hemmalän. Claes Cassel skrev här på Blåljus att han vet precis vad det handlar om inför valen när olika intressen vägs mot varandra. Det vet även jag trots att jag inte varit med lika länge som han.

Därför finner jag det stötande och förolämpande med dessa styrelseledamöter som vill få oss att tro att det varken gör till eller ifrån om Stockholmspoliserna har någon i förbundsstyrelsen eller ej.

Jag vet inte vad de är ute efter. Det kanske är tur för mig att jag inte vet det. Jag kanske skulle förlora den fasta tro jag haft på polisfacket i alla dessa år.

”T.G. Norra länsdelen.””

”Vad är det
som pågår?”


”Kan någon ha vänligheten att berätta för mig vad det är som pågår? Jag är med i facket förstås men har inte någon vidare koll. Alla är väldigt upprörda här på Blåljus över att vi ska få en Polisförbundsstyrelse utan några med från Stockholm. Jag kan också tycka det är konstigt för Stockholm måste ju vara det län som har flest poliser. Men utöver det, vad är problemet? Har det bara råkat bli så här eller ligger det något bakom som vi vanliga poliser inte förstår? Har snackat med kompisar på distriktet och de tycker också att det är skumt att Stockholm inte får vara med i Polisförbundsstyrelsen. De undrar också vad som pågår? Har vi missat något?

”Framskickad att fråga””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Det kom ett anonymt brev till polismyndigheten i Stockholms.län. En kopia nådde Polisförbundets styrelse. Den anonyme(a) frågade om det var rätt att Lars Ericson, som var och är polisfackets ordförande i Stockholms län, hade sidouppdrag. Myndigheten utredde som brukligt är när någon tros ha bisysslor. Man fann att uppdragen avslutats sedan en tid tillbaka och att Lars Ericson upphört med sin sidoverksamhet innan anmälan gjordes. Ärendet föranledde ingen åtgärd från myndigheten. I förbundsstyrelsen avkrävdes Lars besked om vilka hans uppdragsgivare hade varit. Det ville han inte berätta med hänvisning till den sekretess som är normal i sådana sammanhang. Många turer följde. Lars anvisade förslag till lösningar. De godtogs inte och konflikten fördjupades. Styrelsen krävde besked – Lars ansåg sig inte kunna ge dem i den begärda formen. Det hela utvecklades till en förtroendekris som tog sig olika uttryck. Till sist fann sig Lars Ericson inte ha annat val än att avgå från posten som förste vice ordförande i förbundsstyrelsen. Peter Frisell avgick ungefär samtidigt från sin post eftersom han bland annat var kritisk till hur situationen med Lars hanterats av styrelsen.

Polisfacket i Stockholms län har i våras enhälligt nominerat Lars Ericson till ny förbundsordförande. Den nuvarande förbundsstyrelsen har lika enstämmigt sagt att den inte står till förfogande för styrelseposter om Lars Ericson blir förbundsordförande i stället för Jan Karlsen som föreslagits av valutskottets majoritet. Denna majoritet har föreslagit en ny förbundsstyrelse för nästa mandatperiod helt utan några representanter för poliserna i Stockholms län. Vad som ligger bakom det agerandet är det tyvärr mycket svårt att ge en entydig bild av. Man kan bara slå fast som faktum att skulle valen helt följa valutskottets förslag är det mycket allvarligt för oss poliser i Stockholms län och vår fackliga verksamhet.

Det finns många meningar om det som hänt och händer. Förbundsstyrelsen försvarar sitt agerande då och senare och anser sig inte ha gjort minsta fel i något avseende. Inom en del polisfackliga kretsar är man kritisk mot förbundsstyrelsen. Andra stöder den. Inom Stockholms län är kritiken kompakt. Den slutliga uppgörelsen kommer på Polisförbundets representantskap (förbundets högsta beslutande församling) i Malmö i slutet av september. Vad som då händer kan man tro en del om men det finns inga säkra tips. Det enda man vet är att du i Blåljus kommer att få en klar bild av skeendet och inte en tillrättalagd version.

”Vi poliser
drabbas”


”Som man trodde...det var inte klart med lönen. Det såg så lovande ut och vi skulle få en höjning samt en klumpsumma (där större delen går bort på skatt iof), men vad händer. Jo som man trodde - det strular. Den här gången pga ett annat fack, nämligen ST (gällande civilanställdas avtal mm). Då ska vi poliser drabbas...och självklart. Klumpsumman på 5000 skjuts upp och kommer inte i juli månad, och troligtvis inte i augusti heller. Det är ju kanon det! Alla hade ju förväntat sig dessa pengar, men det strular som ALLTID inom den här myndigheten. Att inte fler slutar som poliser är för mig en gåta, för så j-a roligt är det inte. Men vad ska man göra... Inte f-n kommer klumpsumman att komma i september heller, ska väl vara glad om vi får den över huvud taget. Får vi höjningen månne???????????

”Snart en fd polis””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Det är olyckligt och beklagligt att vårt engångsbelopp troligen inte kommer på lönen under sommarmånaderna (se även ”Löneinfo” högst upp). Men det är dessvärre spelets regler – alla parter måste vara ense innan avtalet träder i kraft. Även om vi ställer oss lite undrande till det som händer kan vi ju inte ifrågasätta ST:s rätt att kämpa för det som de bedömer rättvist för sina medlemmar.

-----------------------------------------------------------------

Under sommaren uppdateras Blåljus en gång i veckan. Det betyder inte att sommaren blir händelselös här på hemsidan. Tvärtom kommer t ex intressanta nyheter kring Polisförbundet inför representantskapet i september.

Hemsidan har uppdaterats den 16 juli kl 0800. Nästa uppdatering blir cirka den 23 juli då vi troligen också fortsätter att publicera avsnitt ur Curt Nilssons polismemoarer.

-----------------------------------------------------------------

MINNS DU


Den 17 juli 1963 startades Ågestaverket, det första kärnkraftverket i landet som levererade energi till konsumenter.

Den 18 juli inleder Fredrik kvinnoveckan, som sägs vara särskilt regnig.

Den 19 juli 1960 beslutade regeringen skicka en svensk FN-bataljon till Kongo då FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld hade begärt svensk hjälp.

Den 20 juli 1969 kl. 21:18 (svensk tid) landade astronauterna Neil Armstrong och Edwin Aldrin under Apollo 11-expeditionen som de troligen första människorna på månens yta och några timmar senare, den 21 juli 1969 kl. 3:56, tog de det första steget ned på månen. En tredje astronaut, Michael Collins, väntade i moderskeppet i satellitbana kring månen. Ytterligare tio astronauter kom sedan att landstiga på månen 1969–72.

Den 21 juli 1931 la Ådalskommissionen fram sin rapport. Ådalshändelsernas kulmen inträffade den 14 maj det året i Ådalen. Under en långdragen arbetskonflikt krävde Graningekoncernen i Ångermanland lönereduceringar. I samband med det tillkallade Svenska Arbetsgivareföreningen, trots den lokala arbetsgivarens avrådan, ett sextiotal strejkbrytare för att lasta pappersmassa. Den 14 maj hade Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 40 kallat till ett protestmöte i Frånö Folkets Park. Det välbesökta mötet övergick i ett spontant demonstrationståg mot Lunde. När en militär ryttartrupp trots anrop inte kunde hejda demonstrationståget på den allmänna landsvägen mot stuveribolagets område i Lunde öppnade truppen eld. Fem personer (däribland en ung icke demonstrerande kvinna) dödades och fem sårades. Skotten gav upphov till några av de största demonstrationer som ägt rum i landet med 150 000 deltagare bara i Stockholm. I andra kammaren följde en så upphetsad debatt att talmannen beslutade stänga riksdagen för dagen. Ådalskommissionens rapport resulterade bl a i att en statspolis inrättades 1932 och förbud infördes mot att använda militär trupp i landet i konflikter under fredstid. Det förbudet har först helt nyligen hävts.

Den 22 juli 2000 skrev Eldrige "Tiger" Woods skriver golfhistoria. Med sina blott 24 år blev han den yngste att vinna Grand Slam i golf.

Den 23 juli 1983 stängdes Törefjärden i Norrbotten av under jakten på en eventuell främmande ubåt.Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994