17 mars 2017

Ännu en polis blåst på skadestånd

Svea Hovrätt har med ändring av en tingsrättsdom bestämt att en kvinnlig polis som tjänstgör i Rinkeby inte har rätt till skadestånd sedan hon fått ett slag i ansiktet av en gripen man. Händelsen inträffade i Vällingby, så denna gång var det inte orten som gjorde att hovrätten bedömde att skadestånd inte skulle betalas ut.
Svea Hovrätt har med ändring av en tingsrättsdom bestämt att en kvinnlig polis som tjänstgör i Rinkeby inte har rätt till skadestånd sedan hon fått ett slag i ansiktet av en gripen man. Händelsen inträffade i Vällingby, så denna gång var det inte orten som gjorde att hovrätten bedömde att skadestånd inte skulle betalas ut.

SVT
berättar att Caroline och två av hennes kollegor kallades till Vällingby
till en nöjeslokal där ett 40-tal personer slogs med tillhyggen. Två olika grupperingar hade rykt ihop. Caroline tog hand om den mest utåtagerande mannen och tryckte upp honom mot en vägg, för att stoppa bråket. Mannen gör motstånd och försöker ta sig loss. Det gör att Caroline tvingas släppa honom med ena handen och ta sin batong och slå för att få honom att lugna sig.

Då passade mannen på att slå ett hårt knytnävsslag i ansiktet på Caroline. Dessutom skallade han hennes kollega.

Mannen dömdes i tingsrätten till samhällstjänst (!!!) och 5000:- i skadestånd till Caroline... En ganska typisk dom.

Mannen hade dessutom den goda smaken att snabbt betala det ådömda skadeståndet. Men därefter överklagade han domen, och i Svea Hovrätt blev det andra bullar. Så här skriver Hovrätten i sin dom om skadeståndskravet:

”Knytnävsslaget mot Carolina har utdelats i ett skede där hon tryckt upp XX mot en vägg och slagit honom med sin batong. Gärningen har alltså skett under ett ingripande där Carolina har tillgripit våld mot XX. I denna situation måste Carolina ha haft en mental beredskap inför att mötas av fysiskt motstånd. Med beaktande av detta anser hovrätten att XX angrepp mot Carolina inte har utgjort en sådan allvarlig kränkning av hennes personliga integritet som krävs för att kränkningsersättning ska utgå.”

Blåljus har reagerat mot domsskrivningar om skadestånd tidigare, senast när Solna Tingsrätt tyckte att poliser i Tensta skulle ha beredskap att få stenar kastade mot sig och att det därigenom inte var kränkande...

Men nu har Svea Hovrätten onekligen gått ett steg ännu längre från i vart fall polisers rättsmedvetande.


Poliser använder inte våld för nöjes skull. Vi gör det å statens vägnar. När vi då utför vårt arbete i enlighet med det uppdrag vi fått, till den usla lön staten anser att vi är värda, skulle det enligt hovrättens dom innebära en rätt för våldsmän att använda våld utan att bli ådömda skadestånd. Man tar sig för pannan. Hur jurister kan resonera på detta sätt gång på gång, förklaras sannolikt med att de själva sälla blir utsatta för våld eller kränkningar när de dömer. Möjligen för att de sällan dömer särskilt hårt... I klippet nedan förkarar hovrättspresidenten vid Svea Hovrätt hur domstolen dömer...Nu återstår för Carolina att betala tillbaka skadeståndet till gärningsmannen. Det känns så klart uruselt,
och Carolina berättar för SVT om sina känslor: -Jag blir arg och besviken över hovrätten värderar oss så lågt. Det känns som att gränserna suddas ut och att man kan bruka ännu mer våld mot oss poliser. Jag har valt ett utsatt yrke men det ska aldrig vara ok att bli slagen. Jag tycket att vi har en dålig uppbackning från rättsapparaten. Våldet mot blåljuspersonal normaliseras... Det här är en utveckling åt fel håll, det gör mig ledsen och besviken säger hon till SVT.

Även professor Mårten Schultz är kritisk och säger till SVT:
Jag tycket att justitieministern borde tillsätta en utredning om kränkningsersättning till poliser och andra liknande kategorier. Jag tror inte att lagstiftarens vilja var att särbehandla poliser i den här i utsträckningen.

Det kan noteras att det var en djupt oenig hovrätt som blåste Carolina på skadeståndet. Två nämndemän ville att Carolina skulle få behålla skadeståndet, och en tf hovrättsassessor och ett hovrättsråd menade att inte heller hennes skallade kollega skulle ha rätt till skadestånd. Detta trots att gärningsmannen attackerade henne en stund efter att han blivit pepparsprayad. Han lät sig inte hindras av att kamrater försökte gå emellan heller. Domen har nr B 9370-16 och kan överklagas fram till den 6 april 2017.

Carolina har klokt nog kontaktat Polisförbundet och sitt skyddsombud för att få rättslig hjälp. Det handlar inte bara om henne, utan om alla polisers lagliga skyldighet att bruka våld. Det kan rimligtvis inte innebära en motsvarande rättighet att vara beredd på att slippa skadestånd för våldsverkare!

Blåljus kan heller
inte låta bli att notera, att våldet mot poliserna i detta fall inte skedde i ett särskilt utsatt område. (även om Carolina normalt tjänstgör i Rinkeby)
Polisens arbete är lika utsatt var än poliser blir attackerade!

Tommy Hansson