Daniel Funseth ordförande förbundsområde Kamraterna kamraterna
7 maj 2021

När ska polisers erfarenhet och kompetens löna sig?

"När ska erfarenhet, specialistkompetens & lojalitet löna sig?"

INSÄNDARE/KAMRATERNA "Det är en fråga jag och de 1 200 medlemmar vi företräder inom Kamraterna ställer oss när det gäller arbetsgivarens lönepolitik. Inom Kamraterna så ryms regionens specialistkompetens såsom operativa enheten (OPE), regionala utredningsenheten (RUE), underrättelse-enheten (UND), gränsenheten och regionkansliet.

Det är oftast till dessa enheter man som polis söker sig efter att samlat på sig värdefull och meriterande erfarenhet i yttre tjänst inom BF/IGV. Här får man möjligheten att ytterligare utveckla sig och utbilda sig inom en rad olika områden som leder till specialist kunskap. Det är också till oss som andra polisverksamheter inte bara i Stockholm utan från hela landet, områdena vänder sig för att få stöd i sitt arbete mot t ex den grova kriminaliteten. Det handlar om att få stöd inom t ex inom teknik, forensik, specialutredare, insatskapacitet men även för bevakning av vårt lands gränser liksom viktig underrättelseinformation.

Dessa enheter bidrar dagligen i den brottsbekämpande kedjan och utan denna specialkompetens skulle siffrorna som rikspolischefen (rpc) redovisar till regeringen inte vara i närheten av vad de är idag.

Därför är det för mig en gåta att arbetsgivaren gjort sådana ensidiga satsningar vad gäller RALS-medel och särskilt den senaste satsningen av de 360 miljonerna, där ingen av Kamraternas medlemmar fick ta del av den extra satsningen.

Man sitter nu i förhandlingar inför kommande RALS och en ny fördelning av 360 miljoner.

Jag bävar inför arbetsgivarens beslut om hur dessa ska satsas den här gången. Min farhåga är att den fortsätta satsningen på BF/IGV kommer att fortsätta - men då kommer rpc ha ett stort bekymmer att nå tillväxtmålet 2024. Det kommer i varje fall inte bestå av poliser.

Flera av våra medlemmar är uppriktigt förbannade över den skeva satsningen 2020 och många säger att får de inte ta del av satsningen den här gången så ”skiter” dom i det här– vilket kan tolkas som sänkt engagemang och att glöden i uppdraget falnar.

Jag är oerhört glad för våra kollegor där ute som fått del av den extra satsningen och att de får skälig ersättning för det jobb de gör. Men en fortsatt satsning som 2020  kommer göra att myndigheten kommer tappa oerhört mycket kompetens och erfarenhet och det är något man inte kan rekrytera, särskilt erfarenheten.

Det är som att man har några barn som alla har veckopeng, där man alltid bara ger ett barn lite högre veckopeng än de andra, fast de alla  gör sin del. Det skapar ju inte direkt någon bra stämning i hemmet.

Vi har hamnat i en helt skev lönebild där kollegor med 10-12 års tjänst blivit omsprungna av de med knappt 2 års tjänst med tusentals kronor.

Vad är då erfarenheten värd?
Våra medlemmar, som arbetsgivaren lagt ner mycket pengar på att specialutbilda och som sliter hårt varje dag, vad är då specialkompetens värt? Det är ju dessa kollegors kompetens är väldigt attraktiva på den civila marknaden och för dom (civila aktörerna) är det oerhört billigt att köpa över denna kompetens för dom en billig peng - då vi ligger så lågt i lön jämfört med andra myndigheter eller företag.

Nu får det räcka!
Det är dags för en återställare, så att våra kollegor - som inte fick ta del av förra satsningen - nu får den uppskattning de förtjänar.

Jag är ganska övertygad om att kollegorna ute i BF/IGV håller med om detta. Syftet med polislönesatsningen från politikernas sida var att höja polislönerna. I det så måste väl alla poliser räknas in enligt mig. Jag undrar om våra politiker är medvetna om vilket stort skav och missnöjdhet vår arbetsgivare håller på att skapa.

Tips till rikspolischefen
Sen kan jag bjuda på ett tips till rikspolischefen om hur man skall vara en attraktiv arbetsgivare - "Uppskatta lojalitet".  Våra kollegor är väldigt lojala trots allt de får utstå, men allt har sin gräns.

Tänk vad mycket värt det skulle vara att man t ex efter 6-7 års tjänst får en extra summa i lönehöjning utanför RALSEN, med kanske ett tack mail från rpc för att man varit så lojal och stannat kvar i myndigheten, och likadant en ny extra summa, efter säg 12 års tjänst, och så vidare...

Tänk dig den känslan att man faktiskt uppskattas för att man stannar och bidrar med all den erfarenhet och kunskap man byggt på sig som sen kommer både Polismyndigheten och de yngre kollegorna till gagn.

Alla vill vi bidra till ett tryggare samhälle.

Daniel Funseth
Ordförande Förbundsområde Kamraterna.

Bild
fo kamraterna