bh collage 2023

Med barnets bästa i fokus

Med barnets bästa i fokus

För några år sedan lyste ärendebalanserna på Barnahus Stockholm ”rött”, tidsfrister överskreds, ärendehögar byggdes på … Idag är situationen den motsatta. ”Gröna” balanser, utredarna jobbar i ”färska ärenden” och de brottsutsatta barnen hörs snabbare (inom 18 dagar efter polisanmälan). Vad ligger bakom förändringen?

Bild
linda lovstrom 2023 2 head 300px
                    Linda Lövström 

- Vi har jobbat hårt med våra interna processer och metodutvecklat vårt arbete, berättar Linda Lövström som sedan drygt 2½ år ansvarar för utredningssektion 1 i polisområde City, där Barnahus, brott i nära relation (vuxna) samt sexualbrottsgrupperna ingår.

- Det har lett till att vi under hösten/vintern haft ett mycket fint läge där vi börjar närma oss att kunna hålla barnförhör inom 14 dagar.

Ända sedan starten av Barnahus Stockholm har målet varit att kunna hålla barnförhör inom 14 dagar efter polisanmälan samt att inte ha några ärenden med utgångna tidsfrister.

- Att våra barnutredare nu kan arbeta i färska ärenden hoppas jag kommer kunna leda till att fler ärenden leder till åtal

Linda Lövström

På Barnahus Stockholm finns idag sex utredningsgrupper, en grupp med förundersökningsledare samt kanslifunktioner och en utredningsstödgrupp där varje del i samarbetet "skruvats lite" vilket lett till att barnförhören på Barnahus Stockholm idag hålls snabbare än tidigare. Att antalet inkomna ärenden till viss del samtidigt minskat det senaste året har självklart också bidragit till att ge "mer luft i systemen". Något som gett utrymme för Barnahus att stötta andra - både internt och i regionen.

Vill vara en sektion att räkna med
Med anledning av det goda ärendeläget har Barnahus Stockholm under våren kunnat stöttat både BIN-sektionen i PO Nord med barnförhör liksom BIN-vuxen-grupperna i City med akut frihetsberövade (vuxengruppen har fortfarande ett ansträngt arbetstryck och hög nivå av inkommande ärenden).

- Det känns fint att ha möjlighet att kunna ta ett större regionalt ansvar för våra mest utsatta brottsoffer – barnen, säger Linda Lövström och fortsätter.

- En annan positiv del som vi arbetat mycket med som sektion är att vi vill vara en sektion att räkna med. Vi vill ännu mer nå ut till andra verksamheter inom polisområdet och dela med oss av  sektionens kunskaper och erfarenheter för att kompetenshöja andra.

40 procent av alla våldsbrott i Sverige idag sker mot särskilt utsatta brottsoffer

Linda Lövström

Vad är viktigt på riktigt
Det pågår också ett arbete att sätta BIN-brotten i fokus, att förändra synen på de ärenden sektionen hanterar. Ett sätt är att komma ut och berätta om sektionens arbete och exempelvis medverka i den just nu pågående insatsen ”Sluta slå” (länk till TV Morgon).

- Vad är viktigt på riktigt? Betänk att 40 procent av alla våldsbrott i Sverige idag sker mot särskilt utsatta brottsoffer. Det är långt fler än de som exempelvis utsätts för skjutvapenvåld, säger Linda Lövström.
- För att vi ska lyckas fullt ut och nå våra mål är vi beroende av alla andra i vårt polisområde (sektioner/lokalpolisområden). Och det är till viss del vårt ansvar att andra blir så bra som möjligt inom vårt verksamhetsområde.

65/35 - civila och poliser
På  Barnahus Stockholm arbetar poliser och civila tillsammans. Fördelningen är uppskattningsvis 65 procent civila och 35 procent poliser.
Baserat på de särskilda krav som ställs för att kallas ”barnutredare” är all personal en stor investering, i form av olika barnförhörsutbildningar. 
 

Att behålla personal är en utmaning
Men få stannar länge. Linda berättar att många civila utredare lämnar av orsaken "lön" då det i och med polislönesatsningen lett till stora löneskillnader mellan civila utredare och polisiära utredare vilket är olyckligt. En minoritet stannar längre än tre år.
- "Behålla-perspektivet" är en utmaning för oss och det känns som vi befinner oss i en ständig rekryteringsprocess, säger Linda Lövström och betonar vikten liksom verksamhetsnyttan med en blandad personalgrupp av civila och poliser.

Vi arbetar aktivt med riskbedömningar

Den generella regeln när vi åker på yttre uppdrag är att det alltid är två poliser som åker

Blåljus: Hur jobbar ni med riskbedömning inför olika arbetsuppdrag ex husrannsakan?
- Vi arbetar aktivt med riskbedömningar och vi använder oss av ”Checklista för hot och våld” både när det gäller arbetet inom den egna byggnaden, ex i våra förhörsrum, liksom uppdrag vi gör utanför byggnaden.
- Jag har stor hjälp av våra skyddsombud som både belyser risker och bidrar med förslag på lösningar.
- Den generella regeln när vi åker på yttre uppdrag är att det alltid är två poliser som åker, även om en civil utredare följer med, säger Linda Lövström.

Blåljus frågar fyra medarbetare på City Barnahus: "I ditt jobb - vad motiverar dig och vad utmanar dig?"

Bild
collage bh 2023 diako sara anna maria

Diako Hassani, barnutredare (tidigare BIN/barn i Västerås)
- För mig handlar det om att barnen ska få komma till tals och möjligheten att hjälpa dem. Utmaningen är att få till fällande domar i barnärenden då många gånger ord står emot ord.

Sara Lidvall, barnutredare (tidigare lokalpolisområde Norrmalm)
- Som ny barnutredare är det just nu Barnahus-konceptet, där alla professioner samlas, som leder till bättre förundersökningar. Utmaningen är att slutresultatet alltid ska bli till barnets bästa.

Anna Lindahl, förundersökningsledare/barnutredare
- För mig är det mina kollegor och sammanhållningen på jobbet. Utmaningen är att få ihop balansen mellan barnperspektivet med brottsperspektivet.

Maria Axelsson, barnutredare/utbildare
- Definitivt mötet med barnen! Utmaningen kan ibland vara att få andra vuxna (med roller som ingår i förundersökningen) att förstå och acceptera att den berättelse barnet gett är vad barnet klarar av att ge.