3 november 2020

Hemarbete rekommenderas

De närmaste veckorna bör inslaget av hemarbete öka inom Polismyndigheten. Detta menar HR-avdelningen i ett pm daterat 30 oktober. Dessutom bör stängning av idrottshallar och gym i myndighetens lokaler under samma tid övervägas. 

De närmaste veckorna bör inslaget av hemarbete öka inom Polismyndigheten. Detta menar HR-avdelningen i ett pm daterat 30 oktober. Dessutom bör stängning av idrottshallar och gym i myndighetens lokaler under samma tid övervägas. 

HR:s rekommendationer är baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendation avseende utvecklingen av covid-19 (29/10).

Ansvar och mandat att genomföra HR-avdelningens råd ligger på respektive polisregion och avdelning.

Vid beslut om hemarbete ska såväl verksamhetsbehov liksom lämpligheten ur ett säkerhetsperspektiv beaktas.

 

Tina Gustafsson