9 april 2020

2017 det hände just idag från 9 till 15 april

Det hände i historien just dagarna 9 till 15 april:


Ett ödesmättat datum i Norden

Den 9 april 1940 har gått till historien som ett särskilt ödesmättat och tungt datum för Skandinavien bara en kort tid efter att Finland på hösten angripits av Sovjetunionen. Kriget kom till oss övriga i form av Operation Weserübung, nazisternas kod för angreppet på Norge och Danmark. Våra två grannar i väst och syd hade en lång brutal ockupation framför sig. Vi i Sverige hade att vänta oss åratal av skräck för att det skulle bli vår tur nästa gång – dåligt förberedda som vi var i början. Norge invaderades framförallt för att tyskarna ville säkra tillgången på svensk järnmalm som gick via Narvik. Danmark togs mer som transportsträcka för tyskarna till och från Norge. På Nordsjön fanns Royal Navy som ett allvarligt hot mot all kommunikation vattenledes. Danmark kapitulerade klokt nog inför övermakten redan samma dag – de hade mycket lite att sätta emot - och blev det enda tyskockuperade land som tillsvidare fick behålla sin egen regering och regent. Norge gjorde skarpt motstånd. En tid stöttades de av landsatta brittiska och franska trupper. Bl a gav den heroiska insatsen landets regering, statsminister och kungafamilj möjlighet till en taktisk reträtt till England där de kunde spela en viktig roll för sitt ockuperade hemland. Bilden ovan: Den norske kung Haakon VII (t v) söker skydd undan tyskt bombanfall i Norge strax före sin avresa till England.

 

Ryska flygledare utpekade som ansvariga för polsk olycka

Den 10 april 2010 störtade Polens regeringsflygplan nära den ryska staden Smolensk. Flera polska regeringstjänstemän och politiker bland andra president Lech Kaczyński och stora delar av Polens militärledning omkom. De var på väg till Ryssland för att tillsammans med bland andra president Dmitrij Medvedev och premiärminister Vladimir Putin högtidlighålla 70-årsminnet av Katynmassakern 1940. Det var då 20 år sedan Sovjet officiellt erkände sin roll i morden i skogarna vid Katyn. Där avrättade den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD på våren 1940 totalt 21 857 polska medborgare. Den polska flygolyckan har utretts länge och flera teorier har framförts. Just som detta skrives i början på april 2017 kommer uppgifter i medierna att en ny undersökning pekar ut två ryska flygledare som ansvariga för störtningen. En del av vraket nära Smolensk.

 

Århundradets tråkigaste dag!

11 april 1954 har år 2010 av forskare vid universitetet i Cambridge utsetts till 1900-talets tråkigaste dag. Ingen annan av alla århundradets dagar hände färre saker av någon vikt än just denna dag. Hoppas att ingen av de värderade läsarna är född denna dag. Eller skulle det kanske kunna fungera som näring i nyhetstorkan den 11 april 1954?

 

Cherokes avslutade amerikanska inbördeskriget

Den 12 april 1861 kl 0430 på morgonen inleddes det amerikanska inbördeskriget, genom att sydstaterna börjar bombardera Fort Sumter i South Carolina. Då hade det länge varit spänt mellan nord- och sydstaterna. Bombardemanget blev den tändande gnistan till kriget som sedan kom att vara i fyra år och som bekant slutade med sydstaternas nederlag. Den siste förbandschefen i sydstaterna som kapitulerade var för övrigt brigadgeneral Stand Watie (bilden t h). Han la ner vapnen den 23 juni 1865. Det kan sägas ha varit det definitiva slutet på det amerikanska inbördeskriget. Stand Waitie var för övrigt en inflytelserik cherokesindian och hans förband bestod till största delen av cherokeser. Lite förbryllande för att vara i sydstaterna men så var det.

 

Värnplikten beslutad 1812

13 april 1812 öppnades en urtima riksdag i Örebro. Den kom att pågå till 18 augusti. Ett av de viktigare besluten blev att inrätta Sveriges första värnplikt – den s k beväringen. I färsk nutid har den som bekant inrättats igen. Betydelsefullt var också beslutet om fred med Storbritannien som vi legat i krig med sedan 1810. Annars har riksdagen i Örebro gått till historien som den hittills sista som hölls utanför Stockholm. Bilden      t h:  Beväringar i Östervåla nordväst Uppsala i förra seklets början.

 

Volvos 90-årsdag i dag - pigg åldring!

Strax före klockan 10 på förmiddagen den 14 april 1927 körde försäljningschef Hilmer Johansson ut Volvos första serietillverkade bil Volvo ÖV4 från företagets fabrik på Hisingen i Göteborg. Modellen tillverkades fram till 1929 i 996 exemplar. En täckt version förekom också. Sedan ersattes ÖV4 av Volvo PV651.

Bilden nedan: Kan det vara Hilmer som rattar ÖV4 även på den här reklambilden i klassisk Göteborgsmiljö? Poseidon restes f ö på Götaplatsen först 1931.

 

"Toblerone" en tidig motgång för Mona Sahlin

Den 15 april 1996 lämnade Mona Sahlin (bilden nedan från 2015)) riksdagen till följd av den så kallade Tobleroneaffären trots att förundersökningen mot henne hade lagts ner av chefsåklagare Jan Danielsson med motiveringen ”ej brott”. Kritiken mot henne hade dock blivit för besvärande under affären då man hade upptäckt att hon hade gjort privata betalningar med ett statligt kontokort. Hon gjorde därför ett uppehåll som hon kallade ”timeout” innan hon återvände till riksdagen 1998.

 

 


Red Claes Cassel