27 augusti 2020

2017 det hände just idag i historien tiden 27 augusti till 2 september

Det hände just idag i historien tiden 27 augusti till 2 september:

 

Lite mindre tortyr i Sverige 1772 men förbud först 1868

I äldre tider var tortyr ett självklart instrument i rättsskipningen men började ifrågasättas här och där under sen medeltid. Sverige som idag berömmer sig av human behandling av frihetsberövade var inget föregångsland. Men under Gustav Vasa togs vissa steg i de "Domarregler" som tillskrivs Olaus Petri. Dessa beivrar missbruk av tortyr och försöker inskränka den till högmålsbrott. Senare dyker omskrivningen ”svårare fängelse” upp. Där förekom tortyr (bilden: sträckbänk var en metod) vid svårare brott oftast mot staten. T ex 1756 dömdes åtskilliga anklagade för sammansvärjning att "till tjuvakällaren eller smedjegården avföras för att genom hårdare fängelse förpliktas att bekänna sanningen". I Gustav III:s kungliga brev av 27 augusti 1772 bestämdes att alla pinorum och tortyrinstrument i riket skulle förstöras. Tyvärr upphävdes lagföreskriften om "svårare fängelse" först den 12 september 1868. Efter den dagen saknar tortyr inom rättsväsendet stöd i svensk lag men har tyvärr förekommit ändå i enstaka fall.

 

Gunder Hägg  satte sex världsrekord den säsongen

Den 28 augusti 1942 satte Gunder Hägg sitt sjätte världsrekord för säsongen genom att springa 3000 meter på 8.01,2. Bilden: Gunder Hägg (t h) i slutstrid med annan framstånde löpare vid den här tiden - Arne Andersson.

 

Svenska kronan föll 10 procent på en dag

Den 29 augusti 1977 devalverades den svenska kronan tio procent. Det förekom flera devalveringar under 1970-talet i spåren efter den första oljekrisen i industriländerna 1973 och även 1982. På kort sikt bidrog åtgärden till en stimulans av svensk export. Däremot anser många kritiker att svensk ekonomi skadades allvarligt på sikt. De ville hellre se att värdet på kronan styr sig själv än att staten ingriper. 1992 övergick Sverige från fast växelkurs till rörlig och devalvering var inte längre  möjlig.

 

Såvitt man vet vår första världsomseglare

Den 30 augusti 1839 inledde fartyget Mary Ann under kapten Nils Werngren (infälld på teckningen av Mary Ann) den första kända svenska världsomseglingen när hon lämnade Stockholms hamn. Resan var inte planerad som en världsomsegling men det föll sig så. Mary Ann var en liten skonert av typen brigantin med en deplacementvikt på cirka 193 ton. Fartyget var 21,8 meter lång och 7,1 meter brett. Hennes besättning var sex till tio man. Hon var byggd vid Oscarsvarvet i Luleå. Från Stockholm var Mary Ann lastad med varor som man hoppades kunna sälja i England. Det misslyckades och hon gick istället mot Australien. Kaptenen tog kurs runt Afrika mot Australien och anlände som första svenska fartyg till Sydney i maj 1840. Där fick kaptenen ny last till Chile och sedan last till England. Hemresan gick runt Kap Horn till Swansea i Wales där man inhandlade ny last till Stockholm. Mary Ann anlände till Stockholm i maj 1841 efter en resa jorden runt där man hann med att runda både Kap Horn i Sydamerika och Godahoppsudden vid Afrikas sydspets som båda kunde vara mycket farofyllda passager även för betydligt större fartyg. När hon tjänat ut sänktes hon 1878 för att fungera som vågbrytare. Vraket ligger i Väddö kanal vid Häverö norr om Norrtälje.

 

Dianas bilolycka: Pressfotograferna plåtade skadade och döda i vraket

Den 31  augusti 1997 omkom den engelska prinsessan Diana efter en bilolycka vid Pont de L'Alma-tunneln i centrala Paris tillsammans med den man som utpekats som hennes pojkvän, Dodi Fayed, deras chaufför Henri Paul, och Dodis livvakt Trevor Rees-Jones. Medan Diana och hennes medpassagerare låg svårt skadade i bilvraket fortsatte de nio franska fotografer som förföljt bilen på motorcyklar att ta bilder. Dodi Fayed och chauffören dödförklarades båda direkt på platsen. Fayeds livvakt Trevor Rees-Jones var allvarligt skadad men överlevde. Diana avled senare samma natt på sjukhus i Paris. Utredarna kom fram till att kraschen orsakats av den påverkade chauffören när denne försökte undkomma förföljande pressfotografer i mycket hög hastighet.

 

 

Hänsynslöst företag förgiftade helt samhälle

Den 1 september 1977 grävdes 160 tunnor med giftigt avfall på BT Kemis fabriksområde i Teckomatorp. Det blev kulmen på ett utdraget förlopp där en skrupelfri företagsledning utsatte en hel bygd för förgiftning som följd av företagets tillverkning. När fabriken startade 1967 (bilden) fanns ingen stark miljölagstiftning och företaget kunde härja ganska fritt. Men det dröjde inte länge efter att fabriken förrän grannar började klaga på lukten. Statens växtskyddsanstalt undersökte vattnet i Braån och fann att vattnet nedströms BT Kemi var giftigt. I oktober 1971 började företaget under ledning av platschefen Ragnar Nilsson gräva ned hundratals 200-litersfat med filtermassor som innehöll fenoxisyror på fabriksområdet. En journalist på Kvällsposten gjorde en artikel efter den närboende hemmafrun och småbarnsmamman Monica Nilssons varning om konstig lukt från fabriken. Men vd:n Göran Prawitz hotade att stämma tidningen och redaktionschefen stoppade publiceringen. Han lyckades hota Kvällsposten till tystnad ännu en gång efter det. Men Monica Nilsson kämpade vidare och till sist tvingades företaget börja gräva på sitt område 1975. Giftigt avfall påträffades. Efter det var tålamodet slut med BT Kemi och Göran Prawitz. När ytterligare gifttunnor upptäcktes vid grävningarna 1977 inleddes en rättsprocess. Men åklagaren hade svårigheter att bevisa brottsligt uppsåt från Prawitz sida och han fälldes bara för ekonomiska oegentligheter. BT kemi hade då gått i konkurs. Fabriksbyggnaden sprängdes 1979. Området där gifttunnorna påträffades kapslades in för att förhindra giftläckor. På det sättet hoppades Svalövs kommun att dess dåliga rykte skulle tvättas bort. Området har nu sanerats och gjorts om till ett rekreationsområde som heter Vallarna. Samhällets kostnader för saneringen har beräknats till 183 milj kr. Inget har gått att få tillbaka från Prawitz och BT Kemis konkursbo.

 

Japan kapitulerade och avslutade andra världskriget

Den 2 september 1945 kapitulerade Japan officiellt ombord på slagskeppet USS Missouri (bilden). Närvarande var bl a general Douglas MacArthur och amiral Chester Nimitz för USA samt utrikesminister Mamoru Shigemitsu och Yoshihiro Umetsu för Japan. Japanerna hade då redan accepterat de allierades krav på ovillkorlig kapitulation den 14 augusti. Detta skedde sedan USA fällt två atombomber och Sovjet börjat invadera Japan. Den 28 augusti hade de allierades överbefälhavare inlett en ockupation av Japan. Bilden: Japans utrikesminister Mamoru Shigemitsu skriver på kapitulationen med USA-generalen Richard K Sutherland på andra sidan bordet.

 


Red Claes Cassel