10 december 2020

2017 det hände just idag i världshistorien perioden 10 till 16 december

Det hände just idag i världshistorien perioden 10 - 16 december:

 

Högtidlig ceremoni sätter ljus på Sverige

Den 10 december är Nobeldagen i Sverige. Just den dagen delas Nobelprisen ut i Sverige och Norge för att uppmärksamma Alfred Nobels dödsdag samma datum 1896. Högtidligt så det förslår (bilden från prisutdelningen). Och allt ljus på Sverige denna dag. Hörde just på radio att de världsberömda amerikanska universiteten aldrig tröttnar på att fylla sina fasader med banderoller att lärosätet vunnit ännu ett Nobelpris (kemi).

 

En skakande hämnd på två bröder

Den 11 december 1317 hölls Nyköpings gästabud på Nyköpingshus. Bakgrunden var att Magnus Ladulås dog 1290 och lämnade efter sig tre minderåriga söner. Sonen Birger Magnusson, 10 år, var tronföljare. Sverige regerades en tid framöver av en förmyndarregering. 1302 kröntes Birger till kung i Söderköping. Relationerna mellan kungen och hans två bröder hertigarna Erik och Valdemar var ansträngda efter kröningen. I synnerhet Erik strävade efter kungamakten. Efter diverse förvecklingar kom freden i Helsingborg 1310 då hertigarna förmådde kung Birger att gå med på att kungariket delades i tre delar. Kung Birger blev aldrig nöjd med den uppgörelsen. 1317 bjöd han in båda hertigarna till att i en spelad försonings tecken dricka jul på Nyköpingshus. Där togs de tillfånga och kastades i Kärntornets runda, ännu bevarade, nedersta hålrum (bilden). Där fick de sitta fjättrade vid väggen med halsjärn och med händerna fästa med bojor vid en stock. Det är oklart hur de dog men en del talar för att de fick svälta ihjäl.

 

Första radiosändningen över Atlanten

12  december 1901 genomfördes den första transatlantiska radiosändningen av Guglielmo Marconi (bilden). Signalen skickades från Cornwall i Storbritannien och togs emot i Newfoundland, Kanada. Det är oklart om Marconi ska anses ha uppfunnit radion. Nicola Tesla hos vilken Marconi arbetade som assistent nämns också som möjlig uppfinnare. Grunden las hursomhelst redan 1864 då James Clerk Maxwell upptäckte de elektromagnetiska vågornas existens och kunde formulera dem matematiskt.

 

 

Slutet nära för Iraks diktator

Den 13 december 2003 greps Iraks före detta diktator Saddam Hussein Abed al-Majid al-Tikriti  av amerikanska styrkor på en bondgård utanför Tikrit. Som hans namn avslöjar var han född i trakten av Tikrit och det var rätt logiskt att han skulle påträffas på den platsen där man kan anta att många ännu var lojala med honom. (Bilden är med all sannolikt tagen på platsen för gripandet. Däremot bör man ta Saddam Husseins ansikte och handlingen han förefaller visa upp med en nypa salt). 


Den moderna fysikens födelsedag -

kvantteorin presenteras

14 december år 1900 offentliggjorde den tyske fysikern Max Planck kvantteorin. Det sägs vara den moderna fysikens födelsedag. Att förklara kvantteorin faller lite utanför kompetensen hos den som skriver dessa rader. Låt oss nöja oss med några möjliga tillämpningar: Kvantmekaniska teorier används för att förutsäga eller beskriva former och egenskaper hos material på molekylnivå. Dessa används inom allt från proteinforskning och medicinutveckling till utveckling av halvledare och laserinstrument. Bland de tillämpningar som utnyttjar de mer grundläggande teorierna i kvantmekanik finns kvantkryptering, kvantdatorn och kvantteleportering. Sverige har startat konstruktionen av en kvantdator. Kvantteleportering är ännu på forskningsnivå och får möjligen vänta ett tag Max Planck (bilden) fick Nobelpriset 1918.

 

Spelet uppfanns i köket

15 december 1979 uppfanns spelet Trivial Pursuit av två bröder i köket hemma i Montreal, Kanada. Det blev ganska snart ett populärt fråge- och sällskapsspel. I den klassiska utgåvan som kom 1982  var frågorna indelade i sex kategorier: Underhållning, Natur/Vetenskap, Kultur/Litteratur, Geografi, Historia samt Sport/Fritid.  Målet är att fylla en spelpjäs (bilden) med en tårtbit från var och en av kategorierna. Då en spelare lyckats med det tar hen sig till spelplanens mitt och får där en fråga där motspelarna valt kategori. Svarar spelaren rätt på den så har hen vunnit spelet. Det kom i en svensk utgåva 1984.

 

En av filmhistoriens största kassasuccéer

Den 16 december 1977 hade filmen Stjärnornas krig svensk premiär. Sviten av filmer som följt har blivit stora framgångar för sin skapare George Lucas under 1970-, 1980-, 1990-, 2000- och 2010-talen. Fram till mars 2016 har de sex filmerna tillsammans genererat uppskattningsvis 9,2 miljarder US dollar. Om skådespelaren Sir Alec Guiness berättas  att han var osäker vilket arvode han skulle ta. - Be om procent på intäkterna, rådde någon. - Jag blev försörjd för resten av mitt liv, uppgav skådespelaren senare. Under 2012 sålde Lucas rättigheterna till Walt Disney Company.(Bilden: C-3PO och R2-D2)


 


Red: Claes Cassel