29 oktober 2020

2017 det hände just idag i världshistorien perioden 29 oktober till 4 november

Det hände just idag i världshistorien

under tiden 29 oktober till 4 november:

 

Per Albin kallade honom "den folkkäre"

Den 29 oktober 1950 avled kung Gustaf V 92 år gammal. Gustaf VI Adolf blev Sveriges kung. Gustaf V kom genom en del ifrågasatta handlingar, främst i politisk riktning, att, säkert utan att avse det, bidra till att kungen i Sverige främst fick en symbolisk roll utan praktiskt inflytande i svensk politik. Han var bildad och aktiv i samhället på flera områden.  I många sammanhang verkade kung Gustaf energiskt för ett nordiskt samförstånd i förhållande till andra makter. Hans eftermäle kom delvis att solkas av misstankar i en uppmärksammad sexuell affär. Kuriosa: Hjalmar Branting och Gustaf V var som pojkar klasskamrater i Beskowska skolan i Stockholm.  I vuxen ålder fick Gustaf V med tiden förtroende för den socialdemokratiske partiledaren och de bemötte varandra med ömsesidig respekt trots en avgrund av skillnader i politisk uppfattning (på bilden t h möts herrarna under en promenad och samtalar - lägg märke till att socialdemokratiske politikern tagit av hatten). Mer kuriosa: Till Tage Erlander sa kung Gustaf en gång att han hade mycket besvär med socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson i början då denne innerst inne var republikan. Men med tiden växte en vänskap fram och de spelade ofta bridge tillsammans. På Gustaf V:s 85-årsdag kallade folkhemmets skapare Per Albin honom ”den folkkäre” och han kallades därefter ofta ”folkhemmets kung.”

 

63 ungdomar omkom i discobrand

Den 30 oktober 1998 utbröt en våldsam anlagd brand i Makedoniska föreningens festlokal vid Backaplan på Hisingen i Göteborg. Vid tillfället var den uthyrd för att användas som diskotek. Cirka 375 ungdomar i åldern 12–25 år befann sig i lokalen som var godkänd för 150 personer. Av dessa omkom 63 och omkring 200 skadades. Branden anlas i möbler som travats festlokalens nödutrymningsväg. Drygt sju minuter efter första larmet kl 23.42 var den första styrkan från räddningstjänsten framme på brandplatsen. Ett 60-tal personer kunde räddas från byggnaden. Polisens utredningsarbete inleddes klockan 3 samma natt och skulle senare beskrivas som en av den svenska polisens största brottsofferinsatser genom tiderna. Nästan 2 000 förhör hölls. Som mest arbetade fler än 100 poliser med ärendet. Fyra ungdomar fälldes i tingsrätten år 2000 för att ha anlagt branden. De uppgav som motiv att en av dem hade nekats gratis inträde till festen och därför ville hämnas.

 

Eldkvarns brand lyste upp centrala Stockholm

Den 31 oktober 1878 brann en ångdriven kvarn i Stockholm på den tomt vid Riddarfjärden där Stadshuset nu ligger. Lågorna lyste upp stora delar av innerstaden. Branden tros ha orsakats av en nerfallande gaslampa som antände mjöldammet.  Händelsen har på stockholmska gett upphov till uttrycket ”inte sedan Eldkvarn brann” i meningen ”inte på mycket länge”.  Namnet Eldkvarn kom sig av att ångmaskiner när de introducerades i slutet av 1700-talet lite oprecist kallades "eld - och luftmachiner". Eld- och ångmaskiner hade förstås varit mera korrekt. Kvarnen blev inte värre skadad än att den kunde repareras och användas till 1906 då den revs.

 

Hembiträden fick lagstadgade fridagar

Den 1 november 1944 trädde den nya svenska hembiträdeslagen i kraft.  Den gällde endast för husligt arbete som utfördes i arbetsgivarens hushåll. Den ordinarie arbetstiden skulle om man inte avtalade något annat sluta senast klockan 19.00 på kvällen. Bestämmelsen gällde dock inte hembiträden som bara hade som arbetsuppgift att sköta barn. Hembiträden hade rätt till fridagar: på var tredje söndag eller annan allmän kyrklig helgdag eller efter kl 13 varannan sådan dag, en bestämd vardag varje vecka efter klockan 14.00 och den 1 maj efter klockan 13.00. Hembiträden hade också rätt till semester. Den här lagen ersattes 1970 av Lag om husligt arbete.

 

 

 

 

 

Hårda år återstod - men Churchill såg ljuset i tunneln

Den 2 november 1942 besegrade Bernard L Montgomery och den brittiska 8:a armén Erwin Rommel och den tyska Afrikakåren i slaget vid el-Alamein vid Medelhavets kust ca 100 km väster om Alexandria. Den allierade segern innebar att krigslyckan i det nordafrikanska ökenkriget vände. Vid en fas av slaget avstannade Montgomerys offensiv och Churchill rasade från London: "Ska det verkligen vara omöjligt att hitta en general som kan vinna ett slag?" Men när slaget vid el-Alamein väl var vunnet yttrade premiärministern de ord som kom att höra till de verkligt bevingade: ”Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. (”Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början”). Citatet återspeglar Churchills bedömning av krigssituationen efter framgången. Och som ofta framstod han som sannspådd – förvisso återstod många hårda och förfärliga år. Men segern stärkte folket och nu stod amerikanerna med sina stora resurser på tröskeln till andra världskriget i Nordafrika och senare Europa. Bilden: En tysk stridsvagn erövras av brittiska trupper vid el-Alamein.

 

När Beatles kom var Lill-Babs ändå dragplåstret

Den 3 november 1963 gästades tv-programmet Drop-In av the Beatles. Men huvudattraktionen vid denna tid var Lill-Babs. Husband var The Telstars, ett svenskt pop/jazzband.  Drop-In var ett ungdomsprogram i Sveriges Television, som leddes av Kersti Adams-Ray och Kjell ”Kulan” Eriksson. Premiärprogrammet sändes 6 oktober 1963 och det trettionde och sista programmet sändes 5

mars 1967.

 

Howard Carter fann trappan till Tutankamons grav

Den 4 november 1922 gjorde den brittiske egyptologen Howard Carter efter 15 års sökande ett enastående fynd i Konungarnas dal i Egypten. Under Ramses IV:s grav

upptäckte han en trappa som var inhuggen i klippan. Den ledde ned till en vägg där han kunde läsa inskriptionen ”Nebcheperure-Tutanchamon”. Nebcheperure var Tutanchamons tronnamn som anspelar på att han härstammade från solguden Ra (skrivs även Re). Då visste egyptologen att han kommit rätt. När han gjorde ett första titthål insåg han att graven besökts av gravplundrare och trodde först att där inte fanns mycket. Den 26 november kom han in i gravanläggningen och insåg vidden av sitt fynd. Den 16 februari 1923 kunde Carter ta sig in i den innersta gravkammaren och öppna Tutankhamons sarkofag. Alla de tusentals stora och små föremålen i graven finns numera i Egyptiska museet i Kairo. När de turnerar till museer i världen – som till Stockholm för ett tag sedan – är det välgjorda kopior. Bilden: Ett av Tutankamongravens s k kanop-kärl för viktiga inälvor - det fanns fyra.

 


Red: Claes Cassel