31 december 2019

2017 historiska notiser från 1 - 7 jan

Det hände just idag från 1 - 7 jan:

 

Hessle gård fick stiligt nyårsfyrverkeri

Numera brukar ståtliga fyrverkerier inleda det nya årets första minuter. Det är osäkert om detta hunnit bli tradition år 1869. Då fick i alla fall de boende i Fittja socken i Enköpings kommun den 1 januari uppleva ett fyrverkeri i världsklass när Hesslemeteoriten slog ner intill Hessle gård vid Lårstaviken i kommunen. 700 meteorstenar föll över ett tre km brett och 18 km långt område. Det var en stenmeteorit med en uppskattad vikt på 20 kg som dunsade ner. Den största påträffade biten av den vägde ca 1,7 kg. De flesta fynden finns idag på Naturhistoriska riksmuseet. Det här var, såvitt man vet, det första observerade och utförligt rapporterade (flera kvalificerade beskrivningar) meteoritnedslaget i landet.
Islams sista fäste i Västeuropa föll

Den 2 januari 1492 föll Granada som det sista moriska (islamska) fästet på Iberiska halvön (dagens Spanien). Det var det sista och avgörande slaget i den s k reconquistan – återtagandet av Iberiska halvön till kristenheten från islam. Området kring Granada hade då hållits av morerna sedan år 711. Därifrån hade ett antal islamiska krigs- och erövringsangrepp riktats mot resten av Europa. Berömt är slaget vid Tours i norra Frankrike år 732 då frankerna besegrade en islamisk här. Många forskare anser att där avslutades islams strävan att erövra norra Europa men den slutsatsen är omdebatterad. Hursomhelst drevs islam stadigt tillbaka ungefär från den tiden och 1492 var hela dess militära inflytande i Europa alltså över. Efter sig lämnade de t ex storslagna byggnadsverk dit Alhambra i Granada räknas som ett av de främsta.
Bilbos fader föddes

Den 3 januari 1892 föddes John Ronald Reuel Tolkien i Bloemfontein, Oranjefristaten, Sydafrika. Familjen hade flyttat dit från England för att fadern som var bankman såg bättre möjligheter till en karriär där. 1895 reste Ronald med moder och syskon till England för att hälsa på släkt. Under deras frånvaro avled fadern. Familjen återvände aldrig till Afrika. Ronald studerade engelska, gjorde en akademisk karriär och blev professor i anglosaxiska vid universitet i Oxford. I början av 1930-talet skrev han berättelsen ”Bilbo – en hobbits äventyr”. Berättelsen upptäcktes av förlaget Allen & Unwin, som publicerade den år 1937. Uppföljaren till Bilbo blev ”Sagan om ringen” som kom ut i tre delar mellan 1954 och 1955. Den blev en succé och en kultbok bl a på amerikanska college under 1960-talet. Det ledde fram till den otroligt framgångsrika filmserien och resten är, som man säger, historia. En intressant parantes är att Ronald var mycket nära vän till en annan akademiker och författare, Clives Staples Lewis, känd för bl a bokserien ”Berättelsen om Narnia”.J.R.R. Tolkien.


Journalister dömda för spioneri

Den 4 januari 1974 dömdes Jan Guillou, Peter Bratt och deras källa Håkan Isacson till ett års fängelse var. Bratt och Guillou dömdes för spioneri, Isacsson för spioneri och medhjälp till spioneri. Den 14 mars sänkte hovrätten Guillous straff till 10 månader. Högsta domstolen tog inte upp fallet. Den s k IB-affären (IB betyder Informationsbyrån, en hemlig svensk underrättelsetjänst där Isacson arbetade) är bland mycket annat ett exempel på att meddelarfriheten (att lämna uppgifter till medier) inte är total. Det finns några undantag bland dem fall där meddelandena rör rikets säkerhet. När IB-affären nystades upp kom

besvärande uppgifter fram om flera framstående svenska politiker och tjänstemän. IB-affären satte djupa spår och är inte utagerad än idag. Så sent som 2014 skrev Olof Frånstedt, tidigare på Säkerhetspolisen, i DN att Guillou och Bratt borde få resning. Han hävdade att domarna mot dem var felaktiga och bl a byggde på att dåvarande ÖB Stig Synnergren överdrev de skador deras avslöjanden i tidningen Folket i Bild/Kulturfront orsakat Sverige. Håkan Isacson var 2014 avliden sedan länge.

 

 Olof Frånstedt.


Rättvisan segrade efter 40 år

Den 6 januari 2005 greps den före detta baptistpastorn och Ku Klux Klan-ledaren Edgar Ray Killen i Neshoba County, Mississippi, som misstänkt för anstiftan till mord på en svart och två vita amerikanska medborgarrättsaktivister år 1964. Det över 40 år gamla brottet skulle det här året äntligen leda till en fällande dom efter en rad tidigare, misslyckade rättegångar. 1964 var rättsväsendet i Mississippi måttligt intresserat av att lagföra misstänkta för brott mot medborgarrättsaktivister som ju agerade för den svarta befolkningen. Den här konflikten har skildrats bl a i den starka filmen Mississippi brinner, 1983, med Gene Hackman i en av de ledande rollerna. De federala myndigheterna fick kämpa för att få fram fällande domar men det misslyckades i alla år fram till början av 2000-talet. Då hade Jerry Mitchell, en grävande reporter vid tidningen The Clarion-Ledger i Jackson, Mississippi, som fick praktisk hjälp av lärare och studenter vid ett universitet i Illinois, lyckats få fram tillräckligt med uppgifter och nya vittnen för att förmå en åklagare att på nytt åtala den nu 80-årige Edgar Ray Killen för brottet begånget 1964. Efter många turer fick denne senare på sommaren 2005 påbörja avtjänandet av 60 år i fängelse.
 Gene Hackman och Willem Dafoe i filmen "Mississippi brinner"


Ceasar kastade tärningen

”Tärningen är kastad” – ett berömt uttryck och talesätt som hör till dem som man med ganska hygglig säkerhet kan datera. Den 7 januari år 49 f. Kr. beslutade den romerska senaten att Julius Caesar, som slagit läger vid floden Rubicon i nordvästra Italien, måste lämna befälet över sin armé. Caesars svar blir att tre dagar senare gå över floden med sina trupper. Vid någon tidpunkt under de tre dygnen uttalar Ceasar de berömda orden ”Tärningen är kastad” (latin: ”Alea iacta est”) - i vårt moderna språkbruk uttryck för en oåterkallelig handling. En sådan kan också benämnas ”att korsa sin Rubicon”. Sedan Ceasar brutit mot senatens påbud

inleddes det romerska inbördeskriget. Efter diverse fälttåg och förvecklingar stod Ceasar som segrare och tågade in i Rom där han 44 f.Kr. utropades till diktator på livstid. Det slutade inte väl. Den 15 mars samma år mördades Ceasar i Rom av sammansvurna senatorer. Flera av dem var personer som Caesar skonat under inbördeskriget. Var flyter då Rubicon? Den har inte under många hundra år funnits med på kartorna under det namnet. Frågan har diskuterats i evighet av de lärde. Dagens ganska väl underbyggda ståndpunkt är att floden under historiens lopp döptes om till Fiumicino. I dag har det turistkänsliga Italien åter döpt den till Rubicon och så står det på kartorna. Innan den rinner ut i Adriatiska havet en bit norr om Rimini korsas den mycket riktigt av den gamla romerska här- och handelsvägen Via Emilia, eller Strada Statale 9 som den benämns numera.

En byst av Ceasar som sägs vara den enda som skapades under hans livstid.


Red. Claes Cassel