12 november 2020

Det hände i världshistorien just idag perioden 12 till 18 nov

Det hände just idag i världshistorien perioden 12 – 18 november:

 

Danskt herravälde över England tog slut och med det vikingatiden

Den 12 november 1035 avled Knut den store, kung över Danmark och England (bilden, från 1200-talet). Han efterträddes av sin son Hardeknut som dock till att börja med fick nöja sig med England norr om Themsen. Två år senare behärskade han hela England. Knut den store var son till Sven Tveskägg som i sin tur var kung Harald Blåtands son. Med de här danska härskarna över hela eller delar av England närmar vi oss det som ofta betecknas som slutet på vikingatiden. Den avslutningen brukar förläggas till slaget vid Stamford bridge i Yorkshire 25 september 1066 där norske kungen Harald Hårdråde föll. Mera detaljer om det slaget i notis tidigare i den här serien - den 25 september. Kuriosa: I Frans G Bengtssons storslagna vikingasaga Röde Orm är en del av de här danska kungarna med i viktiga roller. Och om en av Röde Orms söner skriver Frans G att han blev "den största av alla härmän i gränsbygderna; och långt fram i tiden, sedan mycket hänt, fanns det hos konung Knut den Mäktige av av Danmark och England ingen hövding i tingmannalid med större rykte än konungens frände, Svarthöfde Ormsson".

 

Sverige med i EU med mycket smal marginal

Den 13 november 1994 hölls en folkomröstning om svenskt medlemskap i EU. 83,3 procent av de 6 510 055 röstberättigade deltog. Ja-sidan vann med mycket knapp marginal - 52,3 procent röstade för ett medlemskap, 46,8 procent röstade emot och 0,9 procent röstade blankt.

 

 

Tyskt bombflyg drabbade Coventry

Den 14 november 1940 förstördes Coventry i engelska Midlands inte långt från Birmingham genom ett omfattande bombanfall utfört av tyska Luftwaffe. Staden valdes ut som mål på grund av dess industrier inom fordons-, flygplans- och vapentillverkning. Vid räden, som varade 11 timmar, dödades minst 568 invånare och över 4 300 hem totalförstördes. Cirka 75 % av industribyggnaderna raserades. Tillverkningen flyttades snabbt ut till provisoriska lokaler i stadens utkanter och var snart igång igen. Som hämnd för attacken gjorde brittiska flygvapnet två dagar senare den första bombräden mot Hamburg. Efter kriget har Coventry och Dresden i östra Tyskland blivit vänorter med stort samarbete. BILDEN: Förödelsen i Coventry.

 

EU-lagar gäller bara på halva Cypern

Den 15 november 1983 utropade sig den norra delen av Cypern som dominerades av turkisk befolkning som Turkiska republiken Cypern (på bilden vajar Turkiska republiken Cyperns flaggor vid ett viktigt bygge av nya oljeledningar). Denna statsbildning erkänns dock bara av Turkiet. År 2004 presenterade FN:s generalsekreterare Kofi Annan en plan ("Twin-Referendums") för att förena norra och södra Cypern efter folkomröstningar i de två delarna. Den turkcypriotiska norra delen antog planen medan den grekcypriotiska södra delen förkastade den. Frågan om en förening är fortfarande inte löst. Samma år blev Cypern medlem i EU. Unionen anser formellt att Republiken Cyperns territorium består av hela ön bortsett från de två brittiska baserna och att den norra delen är militärt ockuperad. Samtidigt är den gemensamma lagstiftningen inom EU enbart tillämplig i de områden som Republiken Cypern behärskar - enbart i den södra delen.

 

Sammetsrevolutionen bar Havel till makten

Den 16 november 1989 inleddes den s k Sammetsrevolutionen i dåvarande Tjeckoslovakien. Sammetsrevolutionen var den folkliga revolten under hösten 1989 i Tjeckoslovakien som fick det tjeckoslovakiska kommunistpartiet att överlämna makten till en icke-kommunistisk regering med Václav Havel som president. Sammetsrevolutionen innebar också att kommunistiska partier förlorade makten i Östeuropa och Sovjetunionen mellan 1989 och 1991. BILDEN: Under sammetsrevolutionen talade blivande presidenten Václav Havel nästan dagligen till stora folkmassor från en balkong .

 

Visste Washington om angreppet på Pearl Harbor i förväg?

Den 17 november 1941 ska, enligt konspirationsteoretiker, USA:s ambassadör i Japan sänt ett meddelande till Washington D.C. att Japan planerade att anfalla Pearl Harbor, Hawaii. Telegrammet ska enligt samma källa ha ignorerats. Majoriteten av historiker tror inte på uppgiften om ambassadörens meddelande. Men en konspiratör kan möjligen ha hittat ett frö till en en teori i information som faktiskt fanns: amerikansk signalspaning snappade upp en uppmaning från Tokyo till japanska diplomater i USA att bränna alla hemliga handlingar på sin ambassad vid en viss tidpunkt längre fram. Operatörerna förstod inte vad det betyder när diplomater uppmanas att bränna handlingar och förde inte uppgiften vidare till högre ansvariga.  Men som vid alla stora, djupt traumatiska, våldsamma händelser växer det fram en flora av mer eller mindre övertygande teorier. Runt Pearl Harbor är de många. Några exempel: Varför såg inte amerikanska radaroperatörer det stora ekot från det japanska anfallet som var på väg över havet betydligt innan det kom fram. Historikerna menar att de såg det. Men det feltolkades på grund av den ringa erfarenhet av radarekon som fanns då. Vid samma tid var en grupp amerikanska Flygande fästningar på väg från fastlandet till Pearl Harbor. Operatörerna trodde att det var dessa de såg. En amerikansk jagare sänkte en lite japansk ubåt inne på Pearl Harbors säkerhetsområde någon timme för det japanska huvudanfallet. Varför gick inte larmet? Historikerna menar att antingen förstod inte de ansvariga befälen budskapet från jagaren. Eller också uppfattade de innebörden av det som så totalt osannolik (vilket den faktiskt var just där och just då) att de inte kom för sig att agera förrän anfallet var över dem.  En mycket allvarlig konspirationsteori slutligen: president Franklin D Roosevelt påstås ha känt till anfallet men teg för att USA skulle dras med i världskriget. Historikerna invänder att inga hållbara fakta stöder antagandet att han ens skulle kunnat veta om attacken. Faktum kvarstår också att den förfärliga tragedin bidrog till att kriget vanns av de allierade. Den isolationistiska amerikanska övertygelsen att Europa fick klara sina egna krig berövades allt opinionsstöd på bara några dagar efter Pearl Harbor. Enigheten var stor för en krigsförklaring mot Japan. Hitler och Mussolini grävde hjälpsamt sina egna gravar genom att snabbt förklara USA krig. Då och där förlorade de andra världskriget. Det var nämligen då inte alls självklart att den amerikanska opinionen skulle stå bakom även en krigsförklaring mot nazisterna. Men Hitlers agerande hjälpte den på traven. Japan förlorade också kriget redan vid Pearl Harbor bl a genom att de amerikanska hangarfartygen inte var i hamn där vid anfallet. På sikt blev det helt avgörande för krigets utgång. (BILDEN: Slagskeppet Arizona i lågor i Pearl Harbors hamn)

 

Spanien fick demokrati efter 37 års diktatur

Den 18 november 1976 lagfäste Spaniens parlament demokrati i landet efter 37 års brutal diktatur. I Francos hänsynslösa behandling av olika spanska områdens strävan efter varierande former av självständighet kan man hitta förklaringar till en hel del av de konflikter som just nu skakar landet.

Bilden: Franco och Hitler i början av 1940-talet. 

Premiär för Musse Pigg

Den 18 november 1928 – gjorde Musse Pigg för första gången entré i Walt Disneys värld. Det skedde i den tecknade filmen Musse Pigg som ångbåtskalle  (Mickey Mouse in Steamboat Willie).


Red: Claes Cassel