5 november 2020

Det hände i världshistorien just idag perioden 5 till 11 nov

Det hände just idag i världshistorien under perioden 5 till 11 november:

 

Krutkonspiration mot Englands katolske kung

Den 5 november 1605 ägde krutkonspirationen rum i det brittiska överhusets källare i Westminsterpalatset i London. De sammansvurna hade samlat ett stort antal tunnor krut där. Idén var att spränga huset och i samma veva bli av med den katolske kungen Jakob I. Myndigheterna kom konspirationen på spåren och trängde in i källaren och fann krutet. Guy Fawkes var också där men inga av de andra sammansvurna. Guy Fawkes var nämligen soldat och hade därför utsetts att genomföra själva sprängningen Han hade annars ingen framträdande roll i konspirationen utan råkade egentligen med en modern term befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Likväl har han fått ge namn åt det firande (bilden) – ”Guy Fawkes Night”- som sedan 1606 brakar loss 5 november i Storbritannien. De övriga sammansvurna spårades upp senare, greps och avrättades under brutala former liksom Fawkes. Bakgrunden till det hela var en mångårig fejd mellan katoliker och protestanter.

 

6 november - en händelse ganska få missar

Den 6 november 1632 är ett av de datum i svensk historia som väldigt många känner till och vet varför det uppmärksammas. Gustav II Adolf stupade (bilden) som bekant denna dag i dimmorna under slaget vid Lützen. Det trettioåriga kriget rasade och Gustav hade haft stora militära framgångar. Som härförare var Gustaf II Adolf av världshistorisk betydelse. Han fäste stor vikt vid att en god anda och ordning skulle råda i hären och han ansåg den enskilde soldatens välbefinnande som mycket betydelsefullt så långt det nu vara möjligt vid den här tiden. Kriget han utkämpade var förvisso ett religionskrig på protestantismens sida mot katolicismen. Men troligen minst lika mycket ville han skaffa sig svenskt inflytande över handeln i haven nära Sverige bl a genom att erövra makten i de tyska flodsystem som mynnade ut där. På våren 1632 hade han tillkämpat sig herravälde så långt ner som till Donaulinjen.

 

Bron "Galloperande Gertie"

Den 7 november 1940 började Tacoma Narrows bridge utanför staden Tacoma i delstaten Washington i USA svänga kraftigt vilket något senare under dagen ledde till att den kollapsade ner i sundet den var dragen över. Det var den första bron som byggdes över sundet. Den öppnades för trafik 1 juli 1940. Den blev snart känd som "Galloping Gertie" (Galopperande Gertie) för sin tendens att komma i s k transversell svängning när det blåste. Det innebar att bron bildade dalar och toppar längs sin sträckning. År 1950 öppnades en ny hängbro över Tacoma Narrows med två körfält i vardera riktningen. Sydväst om den bron öppnades 2007 en annan hängbro vid sidan av föregångare.

 

 

Röntgens strålar gav första Nobelpriset i fysik

Den 8 november 1895 upptäcktes röntgenstrålningen av Wilhelm Conrad Röntgen, 1845 - 1923, född i tyska Lennep som ligger en bit sydost om Wuppertal . För det blev han den förste att ta emot Nobelpriset i fysik 1901. Röntgenstrålning är en typ av s k fotonstrålning. De kortare våglängderna i denna strålning förmår tränga igenom en människokropp. Den gör det bättre genom vävnad än genom ben. Det gör den lämplig använda inom till exempel sjukvården för att ta bilder av människokroppens inre vilket innebar ett genombrott för möjligheten att ställa säkrare diagnoser på olika skador och sjukdomstillstånd.

 

 

Kristallnatten avslöjade hur långt Hitler var beredd att gå

På kvällen den 9 november 1938 inleddes våldsamheter i Tyskland mot judar och deras egendom, affärer och rörelser. Övergreppen blev kända som Kristallnatten på grund av de högar av glaskross som samlades på gatorna utanför judiska affärer. Våldsamheterna var kulmen på de häftiga anfall mot judar, Novemberpogromerna, som genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november 1938. Pogromerna iscensattes av nazister och utfördes av beväpnade grupper främst från det paramilitära SA men även av många civila. Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord. 20 000–30 000 arresterades och fördes till koncentrationsläger, 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades (Bilden: de judiska ägarna tvingades sopa upp allt glaset utanför affärerna). Övergreppen var nazisternas hämnd för att en 17-årig polsk jude, Herschel Grynszpan, den 7 november tagit sig in på den tyska ambassaden i Paris och skjutit den tyske legationssekreteraren, Ernst vom Rath, som hämnd för att Herschels föräldrar deporterats från Tyskland till Polen.

 

Den 9 november 2016 hände det även att Donald Trump, republikan, vann presidentvalet i USA och blev därmed USA:s president. På något sätt tycks de två händelserna ha något med varandra att göra.

 

Oklara kontokortsregler - Mona Sahlin avgick 1996 men åtalades inte

Den 10 november 1995 höll Mona Sahlin presskonferens och meddelade att hon skulle avgå ur regeringen p g a det som kallats Tobleroneaffären. Tidningen Expressen avslöjade bl a att Mona Sahlin använt sitt kontokort utfärdat på regeringen till privata köp. Hon betalade senare tillbaka beloppen. I samband uppståndelsen kring hennes person reste hon till en badort i utlandet med sin familj, sin assistent på regeringskansliet och två poliser från SÄPO:s personskydd. Även detta väckte ont blod eftersom alla kostnader för assistent och poliser betalades av Staten. En förundersökning inleddes kring Mona Sahlins affärer och i januari 1996 meddelade chefsåklagare Jan Danielsson att den lagts ner eftersom han inte ansåg sig kunna styrka brott. Bl a menade han att reglerna kring användningen av regeringens kontokort var oklara.

 

Våldsam händelse i universum - få förunnat att se något liknande

Den 11 november 1572 upptäckte Tycho Brahe en supernova i stjärnbilden Cassiopeia. En supernova är en exploderande stjärna. Supernovorna hör till de våldsammaste händelserna i universum. Cassiopeja är en stjärnbild på norra stjärnhimlen. Stjärnorna i den bildar något som liknar ett W. Att upptäcka supernovor är något som är få förunnat. Efter iakttagelsen av supernovan Keplers stjärna år 1604 har ingen ytterligare supernova upptäckts i vår galax. Kuriosa: Keplers stjärna upptäcktes inte av tysken Johannes Kepler. Även om stjärnan uppkallats efter den store astronomen var det den tjeckiske kollegan Jan Brunowski som observerade den först. Han skrev ett brev om fyndet till sin lärare Johannes Kepler. Denne gav snabbt ut en bok om den nya supernovan och kunde därmed ta åt sig äran.

 


Red: Claes Cassel