4 december 2020

Polis fick inget skadestånd för hot

Polis fick inget skadestånd för hot

men fick betala rättegångskostnader

De poliser som i veckan läste Dagens Juridik,satte måhända snutfikat i halsen, när de fick se vad en alldaglig polishändelse ledde till juridiskt.

En polis hade gripit en rattfyllerist som under färden till polisstationen hotade polisen. Gärningskvinnan dömdes till fyra månaders fängelse för grovt rattfylleri, våld och hot mot tjänsteman. Så långt allt väl.

Bild

Men den hotade polisen, begärde även skadestånd på grund av hoten mm, för vilket polisen tilldömdes ett skadestånd om 5000:- i tingsrätten. Ett lågt, om än för svenska förhållanden rimligt skadestånd.

Gärningskvinnan överklagade domen i skadeståndsdelen, och det är nu det absurda händer. Dagens Juridik berättar att Göta hovrätt ger kvinnan medhåll och slår i domen fast att en polisman, i en ingripande-situation av det aktuella slaget, ”måste vara beredd på att mötas av fysiska och verbala angrepp och ha en hög mental beredskap för det”. Enligt hovrätten framgår av praxis att ”en polisman i tjänsten måste vara beredd på att mötas med vissa angrepp och antas även ha en större mental beredskap inför detta än andra varför kränkningsersättning inte kan utgå vid varje våldshandling, ofredande eller liknande brott mot person”

Därför tyckte hovrätten att hotet mm ”inte anses ha utgjort en så allvarlig kränkning att N.N. är berättigad till kränkningsersättning”, varför polisen fråntogs det skadestånd som tingsrätten utdömt. Bedrövligt, men inte unikt. Men det blir värre!

Eftersom gärningskvinnan nådde full framgång med sin talan i hovrätten, som ju endast avsåg skadeståndsdelen, ska polisen dessutom stå för hennes rättegångskostnader.

Fru Justitia i all sin prydno

Detta har med rätta lett till reaktioner bland poliser och andra rättänkande. Polisförbundet har emellertid sin inställning klar: "Vi kommer att överklaga i vart fall delen om rättegångskostnaderna och den berörde medlemmen behöver inte betala eller göra något annat. Men vi ställer oss också frågande till varför hovrätten anser att 6 kap 6 § skadeståndslagen inte är tillämplig."

Ensam är inte stark, och Polisförbundet är notoriskt noggranna med att tillvarata polisernas rättigheter, dessbättre.

Tommy Hansson