Polishögskolan i Sörentorp
21 december 2020

710 antagna VT 2021 - Bra eller Dåligt?

710 antagna VT 2021 - Bra eller Dåligt?

polisen.se under rubriken "710 sökanden har preliminärt antagits till polisutbildningen våren 2021" beskriver Polismyndigheten det stora intresset att söka till polisutbildningarna liksom att myndigheten växer offensivt - mer än prognosen. Men vad ligger bakom siffrorna och de vackra orden?

Förvisso är 710 en terminssiffra, som historiskt sett är hög när det gäller antagningen. Men å andra sidan finns ett mål på närmare 7000 fler poliser 2024 jämfört med 2015, och för att nå det målet, borde alla polishögskolornas 1020 platser bli besatta varje termin. Nu blir det ca trehundra vakanser redan vid utbildningsstarten 2021. Det är som Polisförbundets studerandeombudsman, Peppe Larsson, påpekar ett normalstort polishus som fattas, igen. Det är den nionde utbildningsstarten i rad som inleds med mängder av vakanser.

Polismyndigheten skriver: "I nuläget ligger polisens tillväxt av polisanställda högre än prognosticerat för tidpunkten. Polismyndigheten är samtidigt medveten om att tillväxten är offensiv, i synnerhet när det gäller den fortsatta tillväxten av poliser. Pandemin har dessutom inneburit utmaningar för tillväxten."

Blåljus tillåter sig att tolka texten, då vi förstått att många inte har full koll på ordens valörer. Nyckelorden i texten är "polisanställda" och "poliser". Eftersom rekryteringen av poliselever inte varit 100% har polisen anställt flera tusen civilanställda under senare år, medan polisernas antal växt i avsevärt mindre omfattning. Civilanställda behövs såklart och gör ett ofta ett jättebra arbete, men avsikten med tillväxten av svensk polis var ca 1/3 civilanställda och 2/3 poliser. Hittills är siffrorna snarast de motsatta. Och det är poliserna som är spjutspetsen mot kriminalitet, gängvåld och ordningsstörningar.

Polismyndigheten skriver vidare: "En viktig del i polisens tillväxt är att fler söker och genomför prövningen till polisutbildningen, men det handlar även om att behålla och återanställa poliser. Det pågår ett långsiktigt arbete för att stärka arbetsvillkor, som löner och arbetsmiljö, likväl som att skapa bättre karriär- och utvecklingsvägar. Under hösten gjordes exempelvis en riktad lönesatsning till poliser som arbetar i lokalpolisområdena."

Onekligen intressant att Polismyndigheten lyfter den riktade lönesatsningen som dels hanterades väldigt olika i olika regioner, dels på sina håll innebar att mer än hälften av poliserna inte fick ett öre. Den sortens oförutsägbarhet och rent av orättvisa i lönesättningen är enligt Blåljus mening inte ägnat att stärka polisyrkets attraktivitet.

Det som poliser jobbar för dagligen, är rättvisa. Det som skulle kunna få fler att vilja bli poliser och stanna kvar som poliser kanske under hela yrkeslivet, är bland annat förutsägbarhet när det gäller löneutvecklingen. Känslan att ha hamnat på fel sida när den särskilda lönesatsningen fördelats ensidigt av arbetsgivaren har fått onödigt många poliser att inte känna sina ansträngningar uppskattade. Det har bland annat handlat om utredare på grova brott, om hundförare, om knarkspanare, som i lika stor utsträckning som de som jobbar i ett särskilt utsatt lokalpolisområde ofta har att hantera exakt samma gärningsmän...

Blåljus förhoppning är att personalorganisationerna inom polisen i framtiden får mer att säga till om när det gäller fördelningen av det nödvändiga polislönelyftet. Polisyrket är ett lagarbete där varje lagdel måste fungera optimalt, med medarbetare som är motiverade och rimligt nöjda. Om vi kan hoppas att Polismyndigheten har lärt av begångna misstag, finns det hopp för framtiden. Då kan polisyrket bli det attraktiva yrkesvalet som ger tillräckligt många, tillräckligt dugliga nya poliser för att nå de uppsatta målen!

Tommy Hansson