polis bil blåljus stad
7 januari 2021

Skjutningar och övertid ökade kraftigt i Stockholm

Skjutningar och övertid ökade kraftigt i Stockholm 2020

Under 2020 ökade antalet registrerade skjutningar i hela landet med cirka 9 procent till totalt 366 skjutningar jämfört med 2019. I region Stockholm ökade antalet skjutningar med nära 80 procent, dvs från 87 till 156. Samtidigt ökade övertiden i regionen återigen (+10 procent  jmf 2019).

Källa skjutvapenvåldet: polisens hemsida.

Den dystra ökning av antalet skjutningar i regionen avspeglas inte fullt ut avseende statistiken över antalet skadade och avlidna, men handlar överlag om en ca fördubbling gällande såväl skadade som dödade till följd av skjutvapenvåldet.   

Skadade:
Region Stockholm
2019: 35 skadade.
2020: 51 skadade (+16 st, 46 procent).

Nationellt 
2019: 120 skadade.
2020: 117 skadade (-3 st). 

Avlidna:
Region Stockholm
2019: 16 avlidna.
2020: 25 avlidna (+ 9, 56 procent).

Nationellt 
2019: 42 avlidna.
2020: 47  avlidna (+5, 12 procent).
 
Övertiden i Stockholm ökade med drygt 10 procent 2020 - fortsatt ökning
Övertidsuttaget i region Stockholm har under ett antal år stadigt ökat. En anmärkningsvärd ökning skedde dock under 2020 då övertidsuttaget ökade med drygt 10 procent, jmf 2019, eller dryg + 33 000. Kurvan av ökande övertid har pågått i flera år, men ökade särskilt under 2020. Övriga polisregioners övertidsuttag under 2020 ligger på +/- 1000-talet jmf med 2019, förutom region mitt som sticker iväg med 11 000 fler öt-timmar än 2019.
 
Antalet beviljade övertidsdispenser i Stockholm under 2020 var 1 214 st, följt av region Syds 254 beviljade öt-dispenser.

Tina Gustafsson