polisbild raket nyår
9 januari 2021

Poliser måltavla för raketer, smällare...

Poliser måltavla för raketer, smällare, "bangers"... 

Många poliser i Stockholm stod under årets nyårsfirande måltavla för antingen fyrverkerier, smällare, "bangers" ... som riktades eller kastades emot dem under deras tjänstgöring. Det visar de många anmälningarna i polisens Lisa-system. Blåljus påminner om de rutiner om vad som ska göras initialt - av vikt inte minst för den som utsatts för en akut bullerskada.

Roger Östergren är huvudskyddsombud (hso) och regional hso-samordnare i Stockholm med insyn i polisens lisa-system.

Hur många poliser i Stockholm utsattes vid årets nyårsfirande, och hur ...?
- Vad jag känner till så har vi just nu ca 25-talet anmälningar i lisa om antingen tillbud eller arbetsskada till följd av att raketer/smällare/bangers riktats eller kastats emot poliser under sin tjänstgöring. Generellt handlar anmälningarna om att enskilda personer eller gäng riktat eller kastat raketer/smällare/bangers mot antingen en grupp av poliser eller en enskild polis som kommit till platsen. Anledningen till att polisen kommit till platsen har ofta varit att det tidigare riktats raketer mot boende eller mot bilar där. Därefter har poliserna själva blivit måltavla. 

Har dessa anmälningar ökat i år?
- Svårt att säga, det har i alla fall inte blivit färre de senaste åren.

För poliser som utsatts för s k akut bullerskada är det viktigt att inte minst själv känna till rutinerna för hur händelsen ska hanteras i det akuta skeendet men också för att förhindra eventuella framtida men. Även om det är ansvarig chef som är ansvarig och som ska känna till dessa rutiner, men kanske inte chefen själv är på plats eller - måhända - inte själv känner till rutinerna. 

Här lyfter Blåljus fram de rutiner som ska följas:

  • Vid misstänkt akut bullerskada
  • Ansvarig chef ansvarar för att medarbetaren tas bort från bullret
  • Om inte chefen är på plats måste medarbetaren omedelbart informera chefen om det inträffade
  • Hörselskydd ska sättas på medarbetaren fram tills att denne kommer till en bullerfri miljö
  • Läkare ska omedelbart uppsökas
  • Medarbetaren får inte utsättas för fysiskt ansträngning eller buller innan denne blivit undersökt av läkare
  • Anmäl händelsen i LISA
  • Vid skada eller allvarligt tillbud ska händelsen anmälas till Arbetsmiljöverket (3:3a)

Tina Gustafsson