15 januari 2021

8 månaders fängelse för Blåljussabotage

8 månaders fängelse för Blåljussabotage mot polishus

Det var i november 2020 som en man krossade ett antal fönsterrutor på Västberga polisstation. Nu döms han för brottet Sabotage mot blåljusverksamhet till åtta månaders fängelse. Fler blåljus-domar har fallit under 2020: här lyfter vi några.

Tingsrätten bedömde att mannen genom sina handlingar angripit och stört polisverksamheten genom att ha krossat ett flertal fönsterrutor och glaset i två entrédörrar. I domen ingick också ett antal andra skadegörelser samma dag (krossade bilrutor).

Sex månader efter att den nya lagen Sabotage mot blåljusverksamhet infördes 1 januari 2020 hade tio åklagarkammare runtom i landet väckt åtal gällande totalt 18 brottsmisstankar om blåljussabotage (källa: Åklagarmyndigheten). Tingsrätterna dömde under samma period åtta personer, män, de flesta i 20-årsåldern (två frikändes).

Några exempel på blåljusdomar under 2020:

  • Uppsala tingsrätt dömde en man som kastat ut fotanglar när han följdes av en polisbil.
  • Attunda tingsrätt dömde en man för att ha kastat sten mot en poliskamera.
  • Gävle tingsrätt dömde tre män för att ha ställt ut ”parkbänkar/bänkbord” och blockerat en ambulans färdväg.
  • Nacka tingsrätt dömde en man för försök till blåljussabotage efter att han – enligt domen - kastat sten mot två poliser efter att han blivit avvisad från platsen (”ville demonstrera sitt missnöje”).


Fotnot: Den nya lagen blåljussabotage (eller Sabotage mot blåljusverksamhet 13 kap 5 c § trädde i kraft 1 januari 2020) är en förstärkning av tidigare redan befintliga brottsparagrafer för angrepp mot polis, brandmän eller ambulanspersonal där syftet/effekten är att de hindras att utföra sina arbetsuppgifter.

Maxstraffet för blåljussabotage av normalgraden: fängelse i fyra år,  vid grovt brott: fängelse i lägst två år och högst 18 år eller livstid.

Tina Gustafsson