PF Polisförbundet försäkring
28 januari 2021

Trygghet för dig - Polisförbundet

Trygghet för dig - Polisförbundet

Under 2020 fördelas över 4,7 miljoner i skadestånd eller ersättningar till Polisförbundets medlemmar via LO-TCO Rättsskydd. Under 2020 vanns totalt 36 ärenden i domstol (samtidigt som 26 nya ärenden tillkom).

Det framgår av Polisförbundets hemsida.
Om en medlem i Polisförbundet råkar ut för en arbetsskada eller blir misstänkt för brott under tjänsteutövning kan få juridisk hjälp via LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå.

Anmäl en arbetsskada eller ett tillbud

Anmäl alltid arbetsskador eller tillbud även om skadorna just nu inte är så besvärande - symptom och besvär från skadan kan komma senare.
Så anmäler du en arbetsskada

Rättshjälp eller juridiskt stöd

Du kan också få juridiskt stöd om du blir anmäld för brott i tjänsten, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.

Rättshjälp och juridiskt stöd

Läs mer om nyheterna i Polisförbundets Försäkring 2021