arbetsmiljö tecknat gemenskap free pictures 5
15 februari 2021

Kan alla som kan - jobba hemifrån?

Kan alla som kan - jobba hemifrån?

Efter Blåljus artikel "Nu ska alla som kan arbeta hemifrån" inkom läsarfrågor gällande "Finns det bärbara datorer till alla?". Blåljus ställde frågan till de som vet dvs myndighetens it-avdelning.

Svaret: myndighetens lager av bärbara datorer är god och borde inte vara ett hinder för personalens möjligheter att arbeta hemifrån. Dessutom finns en lånepool med ca 180 datorer. Dessutom kommer inom de närmsta månaderna två leveranser (den första i februari) från myndighetens nya leverantör (Dell) med flera tusen nya bärbara datorer.
Summa sumarum tillgången av bärbara datorer ska inte vara ett hinder för hemarbete.

It-avdelningen uppmanar de som är i behov av en bärbar dator under pandemin att anmäla sitt behov till Coronastaben.

För övrig utrustning (skärm, skrivbord, mus...) gäller vissa rutiner. Här återgiven i korthet:

  • Närmsta chef avgör vilken it-utrustning som får lånas/flyttas från arbetsplatsen.
  • Chefen ansvarar för att den utrustning som lånats hem (skärm, mus, tangentbord, dockningsstation…) registreras.
  • Som medarbetare ansvarar du för att montera ned utrustningen på din arbetsplats, paketering, transport och uppsättning av utrustningen i hemmet.