18 februari 2021

Sluta skjut eller fler poliser

Sluta skjut och fler poliser

Skjutningarna i kriminella miljöer (som även drabbat många oskyldiga) har ökat i större delen av Sverige. Av den anledningen höll BRÅ ett seminarium om satsningen den 17 februari, där bland annat justitieminister Morgan Johansson deltog. Skjutningarna minskar nu i Malmö, men är det bara "Sluta skjuts" förtjänst?
 
Malmö Universitet, som ju även har en institution för polisutbildning, har fått BRÅs uppdrag att utvärdera i vilken omfattning "Sluta skjut" har varit avgörande för den positiva utvecklingen i Malmö.
 
– Det ser väldigt bra ut i Malmö just nu jämfört med många andra städer och utvecklingen på riksnivå. Något har alltså hänt men vi kan inte med säkerhet slå fast att den positiva utvecklingen beror på eller har förstärkts av "Sluta skjut". För det krävs mer data och längre uppföljningsperioder. Det är trots allt relativt få händelser och stora variationer mellan månader, säger Anna-Karin Ivert, kriminolog vid universitetet, som varit delaktig i utvärderingen tillsammans med sin kollega Caroline Mellgren.
 
"Sluta skjut" har en amerikansk förlaga och bygger på en strategi som kallas Group Violence Intervention - ett slags "fokuserad avskräckning". Mellgren och Ivert noterar att modellen har kunnat anpassas till svenska förhållanden, men att det behövs mer forskning och Malmö har tagit ett viktigt steg mot ett mer kunskapsbaserat arbetssätt. Sluta skjut bör fortsätta att följas för att se om det finns långsiktiga effekter på brottsligheten som inte syns än.
 
Justitieminister Morgan Johansson menar att för att lyckas i brottsbekämpningen måste vi både bygga ut traditionella metoder men också tänka nytt och se på andra länder som har motsvarande problem. Riktade åtgärder mot den lilla gruppen grovt kriminella ger stora resultat. Han säger även till Aftonbladet att för att bli framgångsrika måste städer även ha tillräckligt med resurser för att fånga upp kriminella som vill hoppa av.
 
Region Mitt har kanske varit ännu värre drabbade (per capita) än Malmö. Där har regionledningen beskrivit hur de brutit utvecklingen på Polisen.se:
 
– 2016 drabbades region Mitt av en kraftig ökning av skjutningar. Vi var inte rustade resursmässigt då och när skjutningarna sedan fortsatte öka under några år klarade vi inte av att lyfta blicken och titta på metoder för vi hade fullt upp med det operativa. När den nationella särskilda händelsen Rimfrost initierades kunde vi arbeta koncentrerat och med viss resursförstärkning från övriga landet. Det blev en bra start för arbetet mot skjutningar och sprängningar i den kriminella miljön, säger Catarina Bowall, regional kommenderingschef för Rimfrost under våren 2020, idag tillförordnad polisområdeschef i Gävleborg. 
 

Rimfrost avslutades i juni 2020 med mycket goda resultat i region Mitt. Går det att koppla minskningen av skjutningarna under förra året till Rimfrost?

– Ja, jag vill påstå att Rimfrost har varit starkt bidragande. I vår region var Rimfrost ett startskott för att ta ett helhetsgrepp i bekämpningen av skjutvapenvåldet, sprängningar och den grova brottsligheten. Vi har idag flera driftcentra igång där vi koordinerar och samordnar arbetet i hela regionen och vi har förbättrat våra metoder och vässat oss ytterligare fortsätter Bowall.

I region Mitt förekommer en våldsam kriminalitet sedan flera år runt Västerås, Uppsala och Gävle och 2019 var region Mitt värst drabbat i hela landet av skjutningar i förhållande till befolkningsmängd och antal polisanställda.

 – I nuläget har vi flera utmaningar att arbeta med parallellt. Vi ska hålla det tryck som nu finns mot den kriminella miljön och där det görs väldigt mycket bra polisarbete. När vi håller trycket och ökar trycket måste vi även skapa ventiler för att bygga upp en bättre avhopparverksamhet tillsammans med våra samverkanspartner. Får vi bort ett övre skikt i den kriminella verksamheten så rubbar vi en terrorbalans vilket får nya företeelser i kriminaliteten. Det handlar om att göra rätt analyser så att vi inte ökar våldet när vi rubbar den balansen, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och expert på organiserad brottslighet.

– I region Mitt har vi under 2020 reducerat antalet skjutningar och arbetat effektivt med lagföring och det brottsförebyggande arbetet. Men vi kan aldrig luta oss tillbaka, det är högt tryck och fortsatt hårt arbete som är nyckel. Det är många medarbetare i polisregion Mitt som har gjort och gör ett mycket bra arbete och när vi nu har bättre metoder och ökad kunskap på plats finns goda förutsättningar för det viktiga arbetet mot det dödliga våldet framöver, avslutar Ulf Johansson, regionpolischef.

Blåljus ser fram mot de kommande utvärderingarna av olika åtgärder som begränsar den grova brottsligheten. Kanske är det "Sluta skjut" som är lösningen, men nog ser det ut som mer än ett sammanträffande, att när hundratals poliser kommenderats till Malmö  för att angripa de grova brottslingarna, har antalet skjutningar minskat Malmö, men gått upp i de delar av landet som dränerats på poliser i motsvarande mån...

Tillräckligt många poliser och långsiktigt polisarbete med både repressiva åtgärder och förebyggande insatser behövs på många fler platser än i Malmö, blir vår slutsats.