polis bil blåljus stad
25 februari 2021

Lärdomar av "Tunna blå linjen"

Lärdomar av "Tunna blå linjen"

Som många andra, har Polisförbundets ordförande, Lena Nitz bänkat sig framför TV:n för att se dramaserien Tunna blå linjen. Hon funderar vad de speglade händelserna i serien kan lära oss om vilka krav som måste ställas på poliser i Sverige av idag. Kraven är kanske högre än många anat...

"”Tunna blå linjen” har uppmärksammats för att den visar det vi inte är vana vid att se i polisserier. Här skildras en arbetsvardag i yttre tjänst med vitt skilda arbetsuppgifter och möten med olika typer av människor. Nedslagen i korta scener ger en bred bild av vad vi poliser kan möta i vårt arbete. Den visar också hur otroligt snabbt vi kan behöva agera och hur snabbhet och rätt beslut kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

När tittarna följer Tunna blå linjen hoppas jag att de reflekterar över att den där snabbheten och allt det vi poliser gör, inte kommer ur tomma intet. Det kommer ur en gedigen teoretisk och praktisk utbildning och det kommer också ur rutin och erfarenhet.

Situationerna tv-seriens poliser ställs inför – människohandel, brand, våldtäkt, mord, ett försvunnet barn, stökiga ungdomar, misshandel, misstänkt pågående dödligt våld, psykisk ohälsa, en trafikolycka – kräver alla ageranden från polisens sida. De kräver ageranden som bygger på kunskaper om lagar och regler, om droger, psykisk ohälsa, omhändertagande av akut skadade personer, självskydd, vapenhantering, polisiär konflikthantering och mycket, mycket mer. Allt ska dessutom vara rättssäkert och hålla för en juridisk prövning."

Komplext och svårt polisyrke

"Serien lyfter också de mjukare värdena, som den absolut nödvändiga förmågan att kunna ta folk oavsett om de är rädda, arga, förvirrade, sjuka, drogade, förtvivlade eller iskallt manipulerande. Vad tittarna kanske inte tänker på är att det är alla de där mötena som lär oss att bli allt bättre på att läsa av människor och som gör oss allt skickligare på att situationsanpassa det vi gör, det vi säger och det vi frågar. Det är förmågor som är helt ovärderliga i både inre och yttre tjänst och som steg för steg gör oss till allt bättre poliser.

Jag skulle önska att alla, men särskilt politiker, ser Tunna blå linjen och funderar över alla kunskaper, färdigheter och förmågor som seriens poliser behöver för att lösa de uppgifter de ställs inför – väl medvetna om att verklighetens polisarbete ställer ännu fler kravSedan vill jag att alla frågar sig om politiska förslag på förkortade versioner av polisutbildningen är rimliga. Eller om det ens är rimligt att motsätta sig att grundutbildningen till polis förlängs med en termin för att ge våra framtida kollegor ännu bättre förutsättningar att göra ett bra jobb."

Läs hela blogginlägget: Vad tunna blå linjen kan hjälpa oss att förklara

Text av Lena Nitz, blåljus kan bara hålla med.

//Tommy Hansson