12 mars 2021

Brinner du för chefers villkor?

Brinner du för chefers villkor?

Polisförbundet söker nu en driven ombudsman som ska arbeta med utveckling av chefs- och ledarskapsfrågor. Den som blir aktuell har bland annat erfarenhet av chefsuppdrag på indirekt nivå, delar Polisförbundets värdegrund, är en god kommunikatör... Därtill gärna polis med akademisk utbildning... 

Några exempel om vad uppdraget innebär: utveckla chefs- och ledarskapsfrågor, ge stöd och rådgivning till chefsmedlemmar och chefsföreningar, jobba med det yrkespolitiska programmet (specifikt gällande chefsfrågor) m.m.

Läs mer om uppdraget i annonsen

Anette Öberg, vice ordförande i förbundsområde Chef i Stockholm med mångårig chefserfarenhet, har länge efterfrågat ett ombud för chefer. I Polistidningens artikel påtalar hon vikten av att ha ett ombud som kan omhänderta specifika chefsfrågor som t ex att chefer inom Polisen ska ha samma villkor som chefer i annan statlig verksamhet.

"Till exempel har Polismyndigheten tidsbegränsade förordnanden på fyra år hela vägen ner till chefer på direkt nivå. Det anser jag är felaktigt. Det tycker jag är en fråga att jobba med politiskt", säger Anette till Polistidningen.

Fotnot: Polisförbundet har tidigare haft ett ombud för chefer, men inte de senaste fem åren.