Attunda tingsrätt
12 mars 2021

Tingsrätten godkände polisinfiltration

Tingsrätten godkände polisinfiltration

Två män döms till långa fängelsestraff för narkotikasmuggling från Spanien till Sverige i det omtalade ärendet Operation Costa där försvaret ifrågasatt den polisiära infiltrationen.

Tingsrätten anser att det klarlagt att männen varit inblandade i en transport av 388 kilo cannabis från Spanien till Sverige som genomfördes i februari förra året (2020) trots försvarets invändningar om att polisens infiltratör haft en avgörande roll för narkotikasmugglingen och för genomförande av brottet.

Därmed döms två män, 40 och 58 år, av Attunda tingsrätt, till fängelse i sju år och tio månader respektive sex år och tio månader, för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Nyheten rapporteras av TT/nyheter Marc Skogelind.

”Tingsrätten har besvarat frågan nekande med stöd av omfattande utredning som visar att männen var involverade i verksamheter som distribuerar stora partier narkotika redan innan de blev kontaktade av infiltratören. Smugglingen av cannabisen skulle därför ha skett även utan infiltratörens medverkan”, skriver rätten.

Blåljus tar del av artikeln genom Bulletin.nu

Åklagare Sara Nilsson säger att ärendet sannolikt kommer att prövas i Hovrätten, men välkomnar tingsrättens ”tydliga dom”.