6 juli 2020

Ny lön för nyanställda poliser dröjer

De polisassistenter (pa) som för drygt en månad sedan fick tillsvidareanställning i region Stockholm får vänta på ny lön. Anledningen är att regionpolischef Ulf Johansson ännu inte formellt skrivit under beslutet.

De poliser som för drygt en månad sedan fick tillsvidareanställning som polisassistenter (pa) i region Stockholm får vänta på sin nya lön.

Anledningen är att regionpolischef Ulf Johansson ännu inte formellt skrivit under beslutet.
 

Bild borttagen.

Den nya lönen utgår ifrån att man uppfyller lönekriterierna.

Vi återkommer när beslutet är fattat!

 

Regionstyrelsen


 

BAKGRUND:

Saxat ur vår Verksamhetsberättelse s 20 avseende Lön/RALS 2017-2020 revision 2:

"... Som grund till den nu slutna överenskommelsen har det nationella direktivet legat där vi bland annat skulle identifiera kompetensförsörjningskritisk verksamhet. Följande grupper identifierades: jourutredare, barn/BIN utredare, grova brottsutredare, bedrägeriutredare samt gränspolisen. Dessa grupper kommer att få en högre nyckel för fördelning med syfte att höja lönebilden. Förhoppningen är att göra det mer lättrekryterat till dessa funktioner.
 

Vi har också kommit överens om att lägsta lönen för polisassistenter ska vara 29 000 kr efter 6 månaders anställning. Förhoppningsvis leder detta till att fler nya poliser vill till vår polisregion. Tanken är att arbetsgivaren ska bära denna kostnad utanför RALS i framtiden.
 

Vi vet att arbetsgivaren tar kostnaden för de som har 6 månaders anställning i december 2019 och har för avsikt att även göra detta för de som har 6 månaders anställning till sommaren 2020...."


Länk till Verksamhetsberättelsen
 

[Uppdatering/komplettering 6 juli 2020]

Efter att Verksamhetsberättelsen skrevs har arbetsgivaren i region Stockholm muntligen uttryckt sin avsikt om att alla pa-omgångar som får tillsvidareanställning i regionen under 2020 ska ha lägst 29 000 kr som ingångslön (dvs också de som har 6 månaders anställning i december).