21 april 2020

Nya löner klara - utbetalas i maj

Under måndagen skrev regionförbundsordförande Stefan Eklund och regionpolischef Ulf Johansson på avtalet gällande revision 2 RALS 2017-2020. Ny lön betalas ut under maj månad med retroaktivitet från juni 2019.
Bild borttagen.

Under måndagen skrev Stefan Eklund, ordförande Polisförbundet region Stockholm, och Ulf Johansson, regionpolischef region Stockholm, under kollektivavtalet avseende RALS 2017-2020, revision 2. Nya löner kommer att utbetalas under maj månad (med retroaktivitet från 1 juni 2019).


- Det känns bra att vi nu äntligen kan börja betala ut lönerna efter en lång förhandlingsperiod. Jag är nöjd med att vi nu genomfört det första steget av en uppvärdering av polisyrket som jag hoppas kommer att följas av flera steg, säger Stefan Eklund.     

Tre viktiga mål uppfyllda med detta avtal

 

Det nationella direktivet har legat som grund till den nu regionalt slutna överenskommelsen för region Stockholm.  

 

Mål 1: Ny lönebild för kompetensförsörjningskritisk verksamhet

Direktivet innebar att vi bland annat skulle identifiera kompetensförsörjningskritiska verksamheter i regionen. Dessa grupper blev: jourutredare, barn/BIN utredare, grova brottsutredare, bedrägeriutredare samt gränspolisen.

Genom detta avtal har dessa verksamheter fått en högre nyckel för fördelning med syfte att höja lönebilden och förhoppningsvis göra det lättare att rekryterat till dessa funktioner, eftersom avtalet innebär att arbetsgivaren måste höja lönen för de som söker sig till någon av dessa verksamheter, om den sökande har en lön som understiger lönebilden.

 

Mål 2: Ingångslön lägst 29 000 kr efter 6 månaders anställning

Detta avtal innebär att lönen för polisassistenter i region Stockholm (efter 6 månaders anställning) ska vara lägst 29 000 kr. Förhoppningsvis leder detta till att fler nya poliser vill komma till regionen. Tanken är att arbetsgivaren i framtiden ska bära denna kostnad (lönenivå) utanför RALS.

Vi vet

- att arbetsgivaren kommer att ta kostnaden för de poliser som har 6 månaders anställning i december 2019 och

- att arbetsgivaren har för avsikt att även ta kostnaden för de poliser som har 6 månaders anställning såväl sommaren 2020 som i december 2020.

 

Mål 3: Minst 1 800kr per revision till "alla"

Övriga som uppfyller lönekriterierna ska få en löneökning på lägst 1 800 kr per revision (dvs om man inte är föremål för väl hävdat löneläge). Det innebär att alla erhållit 3 600kr under RALS 2017-2020.

 

Vi är en bit på väg men vi är långt ifrån nöjda ännu.

 

Styrelsen, förbundsregion Stockholm

Här följer Polismyndigheten region Stockholms information på Intrapolis:

Utdrag ur det partsgemensamma direktivet:
"Kollektivavtalet avseende RALS för polisförbundets medlemmar är nu underskrivet av regionpolischef Ulf Johansson och Stefan Eklund ordförande Polisförbundet region Stockholm. Därmed är även förhandlingarna avslutade.

Vi kan konstatera att vi tagit ytterligare ett steg i uppvärderingen av polisyrket bland annat genom satsningar mot de kompetensförsörjningskritiska verksamheterna. På det sättet hoppas vi att det skapats attraktions- och drivkraft för framtida poliser att söka sig till sådana funktioner eller att vilja utveckla sin kompetens inom en sådan funktion.

 

De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 juni 2019 och kommer att betalas ut i maj. Lönen kommer att meddelas genom lönesamtal av närmsta chef i slutet av april och under början av maj."