6 december 2012

IG-översyn, semester, arbetstid och löner

Stockholms nätverk för arbetstid och löner träffades idag, den 6 december. Det var en hel del olika frågor på agendan, som har olika mycket med RALS-förhandlingarna att göra.
Mötet inleddes med att Kjell Ahlin redovisade den kommande genomlysningen av bl a IG-verksamheten. Syftet med denna genomlysning - och de åtgärder som den kommer fram till - är bland annat att få en professionellare ingripandeverksamhet, med bättre trivsel och där fler vill stanna kvar längre…

Genomlysningen kommer sannolikt att innebära en rejäl analys av hur IG fungerar på olika håll i vår myndighet, hur IG bör fungera, och vilka förändringar som krävs i olika avseenden för att komma till ett bättre resursutnyttjande.

Mandatet är ganska öppet, så arbetsgrupperna kommer att kunna påverka den framtida organisationen i vår myndighet i ganska stor omfattning. Det kommer att öppnas kanaler på både Intrapolis och Facebook, där medarbetarna kommer att ha möjlighet till inflytande.

En stor del av arbetet kommer att göras ute på polismästardistrikten, där finns även möjlighet att påverka genom den lokala fackföreningen.

Efter detta följde Andreas Strand genomgång gällande hur olika kategorier av poliser kan påverkas av vårt nya RALS-avtal, med engångsbelopp för Polisförbundets medlemmar mm.

Bild borttagen.
Det finns en mängd detaljer som skall förhandlas om, och Andreas gav nätverket en översiktlig bild av vilken inriktning Polisförbundet i Stockholm har i dessa förhandlingar. Det finns olika tekniska lösningar att åstadkomma den individuella lönesättning som RALS-avtalet föreskriver. Andreas gick igenom för- och nackdelar med olika modeller och vilka parametrar man kan spela med, bland annat förklarades skillnaden mellan lönesättande samtal och individuell lön med lönesamtal. Han bad alla deltagarna ta med dessa idéer hem till föreningarna så att vi får en bra förankring.

Kjell gick igenom ett förslag till semesterriktlinjer för sommaren 2013, som innehåller vissa skrivningar som är högst diskutabla. Nätverket diskuterade skrivningarna och är eniga i att Kjell framför mötets synpunkter.

Marie Fogman Göthberg redovisade problematiken kring arbetstidsförläggning 5:1 jämfört med 5:2. Det vore önskvärt med en större delaktighet av de berörda medarbetarna. Något tydligt verksamhetsbehov har ännu inte redovisats. Arbetet fortsätter, mer information kommer senare.

Naturligtvis förekom åtskilliga diskussioner kring detaljer under de olika punkterna, samt många frågor som blev besvarade.

Vill Du veta mer, tala med din lokale ordförande!

Tommy Hansson